Mazowieckie,  Płock,  Powiat m. Płock / Powiat płocki

POIG.06.01.00-14-111/13-04 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla Allplants Mateusz Krzewicki

POIG.06.01.00-14-111/13-04 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla Allplants Mateusz Krzewicki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-111/13-04

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla Allplants Mateusz Krzewicki

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Płock

Gmina: M. Płock

Wartość ogółem: 503070

Wydatki kwalifikowalne: 503070

Dofinansowanie: 377927.5

Dofinansowanie UE: 321238.37

Nazwa beneficjenta: Allplants Mateusz Krzewicki

NIP beneficjenta: 7743047103

Kod pocztowy: 09-400

Miejscowość: Płock

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Płock / Powiat płocki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-14-104/11-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Europe Partners w celu inicjacji eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-104/11-00

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Europe Partners w celu inicjacji eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Europe Partners Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5272664509

Kod pocztowy: 00-867

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/6/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011


POIG.06.01.00-04-047/12-04 Wzrost konkurencyjnosci na rynkach zagranicznych Hanplast Tooling Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-047/12-04

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjnosci na rynkach zagranicznych Hanplast Tooling Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 397188

Wydatki kwalifikowalne: 382856

Dofinansowanie: 195178

Dofinansowanie UE: 165901.3

Nazwa beneficjenta: HPT Innovation SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9670928068

Kod pocztowy: 85-862

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/26/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/17/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 2/10/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014podzapytanie sql, spółki kapitałowe charakterystyka, wartość zamówienia publicznego, targi muzyczne 2017, radio swoboda ua, prawo jazdy przemyśl, jak zachowuje sie dziecko z autyzmem, poir 3.2.1, erotyki, gospodarowanie odpadami, rozwiedzeni w kościele, roszczenie odszkodowawcze wzór, pneumatyka symbole, zasada jednolitej licencji, akademia podlaska, czynności higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze pdf, operator walca, czy to autyzm, willa matrix warszawa, obyczaje językowe…