Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-104/11-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Europe Partners w celu inicjacji eksportu.

POIG.06.01.00-14-104/11-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Europe Partners w celu inicjacji eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-104/11-00

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Europe Partners w celu inicjacji eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Europe Partners Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5272664509

Kod pocztowy: 00-867

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/6/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011


POIG.06.01.00-14-076/09-03 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Abatronic Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-076/09-03

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Abatronic Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Gmina: M. Radom

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Abatronic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9481693411

Kod pocztowy: 26-618

Miejscowość: Radom

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/6/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


POIG.06.01.00-12-443/11-10 Rozwój firmy TGM Automatic poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-443/11-10

Tytuł projektu: Rozwój firmy TGM Automatic poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 310088.87

Wydatki kwalifikowalne: 310088.87

Dofinansowanie: 155044.43

Dofinansowanie UE: 131787.76

Nazwa beneficjenta: TGM Automatic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6772349177

Kod pocztowy: 30-405

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/9/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/20/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/19/2012

Data zakończenia realizacji: 10/17/2014konkursy plastyczne dla dzieci, metro2035, kamena, opportunities, collegium balticum szczecin, największe gospodarki świata 2020, clusters, art 77 kc, wydzial, akwadrat, jazzy, reklama praca licencjacka, protokół odbioru, kryteri, podkreśl takie dwie liczby których różnica jest największa, sikory niższa klasyfikacja, uzupełnij tabelę wpisując cechy poszczególnych filarów systemu emerytalnego w polsce…