Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-103/13-02 Wdrożenie Planu Rozwoju przez Pharmacy Laboratories s.c.

POIG.06.01.00-14-103/13-02 Wdrożenie Planu Rozwoju przez Pharmacy Laboratories s.c.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-103/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju przez Pharmacy Laboratories s.c.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 541860

Wydatki kwalifikowalne: 541860

Dofinansowanie: 406845

Dofinansowanie UE: 345818.25

Nazwa beneficjenta: Pharmacy Laboratories s.c. Irena Jaczewska. Robert Filipowicz

NIP beneficjenta: 9522017872

Kod pocztowy: 04-830

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/1/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/26/2013

Data zakończenia realizacji: 7/25/2015


POIG.06.01.00-12-195/10-01 Plan rozwoju eksportu firmy Malinowy Zdrój Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-195/10-01

Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu firmy Malinowy Zdrój Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Malinowy Zdrój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6781401345

Kod pocztowy: 31-946

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/27/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/26/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


POIG.06.01.00-14-080/10-01 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Mawey sp zo.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-080/10-01

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Mawey sp zo.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Gmina: Michałowice

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Mawey sp z o.o.

NIP beneficjenta: 5342436499

Kod pocztowy: 05-806

Miejscowość: Komorów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.06.01.00-12-125/13-03 Rozwój działalności eksportowej PPHU „RAILING” Andrzej Twardowski

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-125/13-03

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej PPHU „RAILING” Andrzej Twardowski

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat olkuski

Gmina: Olkusz

Wartość ogółem: 314800.6

Wydatki kwalifikowalne: 314800.6

Dofinansowanie: 236600.45

Dofinansowanie UE: 201110.38

Nazwa beneficjenta: PPHU „RAILING” Andrzej Twardowski

NIP beneficjenta: 6371411025

Kod pocztowy: 32-310

Miejscowość: Kolbark

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat olkuski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/25/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/4/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015co to jest choroba, deutschland uber alles tekst, mapa wojskowa utm, relatywizm kulturowy, krok za krokiem cda, maibang poland, dziecko agresywne wobec matki, rodo cv 2019, plasmodium falci, ius vitae ac necis, jan zając, omnibusem, skrivanek, opór wobec zmian…