Mazowieckie,  Powiat grójecki,  Warka

POIG.06.01.00-14-100/10-01 Zwiększenie sprzedaży eksportowej przedsiębiorstwa wielobranżowego Prima sp. z o.o.

POIG.06.01.00-14-100/10-01 Zwiększenie sprzedaży eksportowej przedsiębiorstwa wielobranżowego Prima sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-100/10-01

Tytuł projektu: Zwiększenie sprzedaży eksportowej przedsiębiorstwa wielobranżowego Prima sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grójecki

Gmina: Warka

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Prima Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7970000116

Kod pocztowy: 05-660

Miejscowość: Warka

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grójecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/28/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010


POIG.06.01.00-14-083/09-00 Rozwój eksportu poprzez uczestnictwo w targach i misjach międzynarodowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-083/09-00

Tytuł projektu: Rozwój eksportu poprzez uczestnictwo w targach i misjach międzynarodowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Produkcyjno-Usługowe INTER-SANO Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8220004760

Kod pocztowy: 05-300

Miejscowość: Królewiec

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/19/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/27/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 7/10/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


POIG.06.01.00-12-215/10-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Aspamet Andrzej Siuta

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-215/10-00

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Aspamet Andrzej Siuta

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat oświęcimski

Gmina: Oświęcim

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: ASPAMET Siuta Andrzej

NIP beneficjenta: 5490008631

Kod pocztowy: 32-600

Miejscowość: Oświęcim

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat oświęcimski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/24/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/1/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/29/2011


POIG.06.01.00-14-040/13-03 Rozwój działalności eksportowej firmy COMENSAL poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-040/13-03

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej firmy COMENSAL poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 431536.8

Wydatki kwalifikowalne: 429446.8

Dofinansowanie: 322710.1

Dofinansowanie UE: 274303.58

Nazwa beneficjenta: COMENSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213625666

Kod pocztowy: 02-672

Miejscowość: WARSZAWA

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/6/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015samoocena pracownika gotowiec, pszczołki, siedem metrów pod ziemią, sm ustronie wrocław, olsztyn urząd pracy, himmel, netbud lek, granica z pierwiastka n-tego stopnia, organizacja i zarządzanie oświatą, radio dwójka, renata lisowska, gvc, 2 baza, umcs grafika, bezpieczenstwo i higiena pracy, rodzaje umów o prace i ich charakterystyka…