Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-082/09-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy PORTHOS Sp. z o.o.

POIG.06.01.00-14-082/09-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy PORTHOS Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-082/09-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy PORTHOS Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Artystyczna Pracownia Modniarska PORTHOS Manufaktura Kapeluszy Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1130211405

Kod pocztowy: 04-480

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/4/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/12/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/1/2010


POIG.06.01.00-14-028/09-00 Aktywizacja eksportu produkowanych prze PHENIX Sp. z O.O. akcesoriów samochodowych. ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju eksportu fotelików samochodowych dla dzieci .

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-028/09-00

Tytuł projektu: Aktywizacja eksportu produkowanych prze PHENIX Sp. z O.O. akcesoriów samochodowych. ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju eksportu fotelików samochodowych dla dzieci .

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 24400

Wydatki kwalifikowalne: 20000

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: PHENIX SP. z O.O.

NIP beneficjenta: 5213103347

Kod pocztowy: 00-728

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/9/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/13/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


POIG.06.01.00-14-076/10-00 PRZYGOTOWANIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU DLA FIRMY VATTAX SP. Z O.O.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-076/10-00

Tytuł projektu: PRZYGOTOWANIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU DLA FIRMY VATTAX SP. Z O.O.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Gmina: Raszyn

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: VATTAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5220064252

Kod pocztowy: 05-090

Miejscowość: Raszyn

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/19/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/15/2010

Data zakończenia realizacji: 1/14/2011


POIG.06.01.00-12-172/13-02 Wdrożenie PRE dla firmy Ramex sp. z o. o. spółka komandytowo-akcyjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-172/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie PRE dla firmy Ramex sp. z o. o. spółka komandytowo-akcyjna

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Nowy Sącz

Gmina: M. Nowy Sącz

Wartość ogółem: 542363.33

Wydatki kwalifikowalne: 542363.33

Dofinansowanie: 407185.55

Dofinansowanie UE: 346107.71

Nazwa beneficjenta: RAMEX sp. z o.o. sp. komandytowo-akcyjna

NIP beneficjenta: 7343516936

Kod pocztowy: 33-300

Miejscowość: Nowy Sącz

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Nowy Sącz / Powiat nowosądecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka komandytowo-akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/21/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-12-414/11-01 Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla Aqfavola sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-414/11-01

Tytuł projektu: Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla Aqfavola sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Aqfavola spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6762412419

Kod pocztowy: 31-050

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/1/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012analiza nieliniowa, związanie, usosweb umcs, gazeta..pl, elize, korona virus polska, load sensing zasada działania, nie podlegają grze popytu i podaży, urzędu ochrony konkurencji i konsumentów, www.genealogiawarchiwach.pl, józef stalin dzieci, skonstatował, ekonomika pracy…