Grodzisk Mazowiecki,  Mazowieckie,  Powiat grodziski

POIG.06.01.00-14-070/09-01 PLAN ROZWOJU EKSPORTU

POIG.06.01.00-14-070/09-01 PLAN ROZWOJU EKSPORTU

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-070/09-01

Tytuł projektu: PLAN ROZWOJU EKSPORTU

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grodziski

Gmina: Grodzisk Mazowiecki

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: AROMES GROUP SP. Z O. O.

NIP beneficjenta: 5242435508

Kod pocztowy: 05-825

Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grodziski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/12/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010


POIG.06.01.00-12-150/12-02 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Spółki Tech

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-150/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Spółki Tech

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wadowicki

Gmina: Wieprz

Wartość ogółem: 398975.64

Wydatki kwalifikowalne: 398975.64

Dofinansowanie: 199487.82

Dofinansowanie UE: 169564.64

Nazwa beneficjenta: TECH Sterowniki Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa

NIP beneficjenta: 5512360632

Kod pocztowy: 34-122

Miejscowość: Wieprz

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wadowicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/8/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2012

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014matia, granty na badania, polityka ochrony danych osobowych wzór, krs w3 jak wypełnić, jan boć prawo administracyjne, up-karty.pl rejestracja, nerw zasłonowy, cel zawodowy pracownik biurowy, klimatologia, pogotowie energetyczne kielce, impulsywność, pora na przygodę pamiętam cię, rejestracja online, zrodla prawa, technika impasto, energetyczne centrum ubezpieczenie, unici…