Mazowieckie,  Powiat pruszkowski,  Pruszków

POIG.06.01.00-14-068/10-01 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez producenta ekranów projekcyjnych AVERS SCREENS

POIG.06.01.00-14-068/10-01 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez producenta ekranów projekcyjnych AVERS SCREENS

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-068/10-01

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez producenta ekranów projekcyjnych AVERS SCREENS

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Gmina: Pruszków

Wartość ogółem: 250107.76

Wydatki kwalifikowalne: 250107.76

Dofinansowanie: 125053.88

Dofinansowanie UE: 106295.8

Nazwa beneficjenta: AVERS SCREENS Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5271079453

Kod pocztowy: 05-800

Miejscowość: Pruszków

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/24/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 3/15/2010

Data zakończenia realizacji: 3/9/2012


POIG.06.01.00-14-054/09-01 Przygotowanie planu rozwoju eksportu w firmie DAWIS Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-054/09-01

Tytuł projektu: Przygotowanie planu rozwoju eksportu w firmie DAWIS Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Gmina: Pruszków

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: DAWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5341065701

Kod pocztowy: 05-800

Miejscowość: Pruszków

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/2/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/20/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 5/4/2009

Data zakończenia realizacji: 10/30/2009kurs kowalstwa cena, żywienie dojelitowe wskazania, próg rentownosci, seria i nr dowodu osobistego, zarządzanie studia, ankieta o muzyce, ceidg pl, marcin rączka, uzupełnij tabelę właściwymi informacjami, inteligentnym, tożsamość narodowa w literaturze, wstęp do pracy licencjackiej przykład bezpieczeństwo, wsparcie społeczne definicja, modalna excel, przekształcanie mowy na tekst, wiedza o społeczeństwie, rynek odzieżowy…