Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-067/13-05 Rozwój firmy TRISTO poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

POIG.06.01.00-14-067/13-05 Rozwój firmy TRISTO poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-067/13-05

Tytuł projektu: Rozwój firmy TRISTO poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 532775.94

Wydatki kwalifikowalne: 529883.33

Dofinansowanie: 398037.49

Dofinansowanie UE: 338331.86

Nazwa beneficjenta: Tristo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5252555734

Kod pocztowy: 00-140

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/18/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-14-043/10-00 Rozwój eksportu firmy Petpoint Automation Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-043/10-00

Tytuł projektu: Rozwój eksportu firmy Petpoint Automation Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Gmina: Józefów

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Petpoint Automation Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5321959045

Kod pocztowy: 05-410

Miejscowość: Józefów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/20/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010deadline odmiana, kapitałka, swo, analiza danych zastanych, 30 eur pln, autochtoni, nietrzymanie moczu praca magisterska, ustalic po ang, wystawienie faktury, pomówienie kk, rejestrowanie firmy, budżet, nieduża przenośna stacja radiotelegraficzna, fazy rozwoju firmy, esdent, koronawirus rozporządzenie, femina lubin, mierniki i wskaźniki procesu magazynowania…