Ciechanów,  Mazowieckie,  Powiat ciechanowski

POIG.06.01.00-14-054/13-03 Wdrożenie Plau rozwoju eksportu w Norco Sp. z o.o.

POIG.06.01.00-14-054/13-03 Wdrożenie Plau rozwoju eksportu w Norco Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-054/13-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Plau rozwoju eksportu w Norco Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat ciechanowski

Gmina: Sońsk

Wartość ogółem: 545705.72

Wydatki kwalifikowalne: 545705.72

Dofinansowanie: 409899.29

Dofinansowanie UE: 348414.39

Nazwa beneficjenta: NORCOSPECTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 1090002232

Kod pocztowy: 06-400

Miejscowość: Ciechanów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat ciechanowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/9/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/13/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/22/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.06.01.00-14-045/10-00 Plan pozyskania rynków Europy Wschodniej i Zachodniej dla produktów firmy BAT

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-045/10-00

Tytuł projektu: Plan pozyskania rynków Europy Wschodniej i Zachodniej dla produktów firmy BAT

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Błonie

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: BAT Tadeusz Kyzioł Roman Sold Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 5271024989

Kod pocztowy: 05-850

Miejscowość: Bronisze

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sochaczewski / Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/15/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010radio na kryształek, migracja polityczna, pte general level 3 zdawalność, doradca zawodowy cennik, zakaz przemieszczenia, przykłady tekstów kultury, excel darmowy program, wychowanie fizyczne lublin, typy wózków jezdniowych, samorządowe kolegium odwoławcze w rzeszowie, gps globtrak, grzegorz słowik, pomiędzy, grupy paramilitarne, raport z praktyk studenckich, witold furman, inkubator, bajki 2019 online, populacja ludzka, tablica.com pl, ostrożeń zastosowanie, konto vat 2019…