Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-054/12-06 Rozpoczęcie działaności eksportowej przez Mazowieckie Centrum Szkoleń Sp. z o.o.

POIG.06.01.00-14-054/12-06 Rozpoczęcie działaności eksportowej przez Mazowieckie Centrum Szkoleń Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-054/12-06

Tytuł projektu: Rozpoczęcie działaności eksportowej przez Mazowieckie Centrum Szkoleń Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 392152.93

Wydatki kwalifikowalne: 390110.94

Dofinansowanie: 195055.47

Dofinansowanie UE: 165797.14

Nazwa beneficjenta: MCS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

NIP beneficjenta: 5252211868

Kod pocztowy: 00-732

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/21/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/17/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 3/16/2013

Data zakończenia realizacji: 3/15/2015


POIG.06.01.00-14-036/10-01 Wzrost konkurencyjności na rynkach zagranicznych poprzez stworzenie Planu rozwoju eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-036/10-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności na rynkach zagranicznych poprzez stworzenie Planu rozwoju eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Global Wings Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 1132059284

Kod pocztowy: 02-002

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/6/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/15/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/5/2010

Data zakończenia realizacji: 8/15/2010visual basic excel, socjoterapia kurs, zginacz głęboki palców, warto wiedzieć, canva regulamin, www udt gov pl, fundusze private equity, egzamin szóstoklasisty angielski pdf, zanim odejdą wody (2010) cały film lektor pl, metoda sondażu diagnostycznego, transponowanie akordów, usos wat, showmax fanatyk, krajowy rejestr sądowy gov, obawiam się dnia kiedy technologia weźmie górę nad stosunkami międzyludzkimi, mieczysław, co to jest inteligencja, charakterystyka klasy sprawozdanie, zaleszany bury, zł. czy zł…