Warszawa

POIG.06.01.00-14-053/10-00 Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla LMS Poland sp.z o.o.

POIG.06.01.00-14-053/10-00 Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla LMS Poland sp.z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-053/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla LMS Poland sp.z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12200

Wydatki kwalifikowalne: 12200

Dofinansowanie: 9760

Dofinansowanie UE: 8296

Nazwa beneficjenta: LMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5260152519

Kod pocztowy: 00-950

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.06.01.00-12-141/09-01 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy EPS System z Trzebini.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-141/09-01

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy EPS System z Trzebini.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat chrzanowski

Gmina: Trzebinia

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: EPS System Robert Lipnicki

NIP beneficjenta: 6281000904

Kod pocztowy: 32-540

Miejscowość: Trzebinia

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat chrzanowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/2/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 2/9/2010

Data zakończenia realizacji: 8/9/2010


POIG.06.01.00-12-217/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Trimtech Sp. z o. o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-217/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Trimtech Sp. z o. o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Trimtech Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 9452103720

Kod pocztowy: 31-216

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/23/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/14/2010

Data zakończenia realizacji: 6/13/2011rysunek techniczny w spawalnictwie, centralny rejestr beneficjentow rzeczywistych, unii europejskiej, zespoły zadaniowe w szkole, w łańcuszku który utworzono z pięciu okręgów, składkowski, punkty za rozdział w monografii 2018, immunitet formalny i materialny różnice, spam co to, rozwój rynku, godło papieskie, zagrywka w tenisie, poręczenie bankowe, studia regionalne i lokalne, trendy katowicka, bootcamp poznań, małopolska powiaty, przykład oświadczenia…