Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-050/09-01 Paszport do eksportu – plan rozwoju eksportu dla BGB.

POIG.06.01.00-14-050/09-01 Paszport do eksportu – plan rozwoju eksportu dla BGB.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-050/09-01

Tytuł projektu: Paszport do eksportu – plan rozwoju eksportu dla BGB.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: GLOBAL BEVERAGES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213482014

Kod pocztowy: 02-548

Miejscowość: WARSZAWA

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/4/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/1/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009


POIG.06.01.00-14-021/12-02 Wdrożenie zatwierdzonego Planu Rozwoju Eksportu w celu rozpoczęcia eksportu-PublicAid

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-021/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie zatwierdzonego Planu Rozwoju Eksportu w celu rozpoczęcia eksportu-PublicAid

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 400000

Wydatki kwalifikowalne: 400000

Dofinansowanie: 200000

Dofinansowanie UE: 170000

Nazwa beneficjenta: Public Aid Sp. z o.o

NIP beneficjenta: 5272657449

Kod pocztowy: 00-867

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/8/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/19/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.06.01.00-14-012/13-01 Rozwój działalności eksportowej firmy KAMPOL poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-012/13-01

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej firmy KAMPOL poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wyszkowski

Gmina: Wyszków

Wartość ogółem: 409899.8

Wydatki kwalifikowalne: 409899.8

Dofinansowanie: 308010.11

Dofinansowanie UE: 261808.59

Nazwa beneficjenta: KAMPOL ADAM KOPCZYŃSKI. MIECZYSŁAW KOPCZYŃSKI. SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 7621003346

Kod pocztowy: 07-220

Miejscowość: Kamieńczyk n/Bugiem

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wyszkowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/21/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015złącze doczołowe, naruszenie dyscypliny finansów publicznych przykłady, starość definicja psychologiczna, oblicz współczynnik przyrostu rzeczywistego, auto z rosji krzyżówka, generator tytułów, adam słodowy bozena słodowy, kompetencje menedżera rodzaje, wysap, walc angielski figury, konstytucja 3 maja postanowienia, ograniczoną, de mello, oddychanie wewnątrzkomórkowe wzór, zmierzenie, praca licencjacka wymagania, parp zamówienia publiczne…