Józefów,  Mazowieckie,  Powiat otwocki

POIG.06.01.00-14-043/10-00 Rozwój eksportu firmy Petpoint Automation Sp. z o.o.

POIG.06.01.00-14-043/10-00 Rozwój eksportu firmy Petpoint Automation Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-043/10-00

Tytuł projektu: Rozwój eksportu firmy Petpoint Automation Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Gmina: Józefów

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Petpoint Automation Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5321959045

Kod pocztowy: 05-410

Miejscowość: Józefów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/20/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


POIG.06.01.00-14-006/11-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy McCarthy w celu inicjacji eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-006/11-00

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy McCarthy w celu inicjacji eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: McCarthy&Taggart Group Sp. z o.o

NIP beneficjenta: 5272643482

Kod pocztowy: 00-867

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/6/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/6/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011use of, lista płac 2019, ack pśk, zachówek przedawnienie, uzupełnij tekst zaimkami zgodnie ze wskazówkami podanymi w ramce, ekspert definicja, komitet centralny narodowy, brazylia religia, pierwsza miłość 2581, zastanów się dlaczego nowoczesne przetwórstwo przemysłowe jest bardziej opłacalne, fundacja jeden uniwersytet, zaleceń, kosakowski, art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zespół pozapiramidowy…