Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-041/11-00 Plan Rozwoju Eksportu kluczem do wzrostu konkurencyjności na rynkach zagranicznych.

POIG.06.01.00-14-041/11-00 Plan Rozwoju Eksportu kluczem do wzrostu konkurencyjności na rynkach zagranicznych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-041/11-00

Tytuł projektu: Plan Rozwoju Eksportu kluczem do wzrostu konkurencyjności na rynkach zagranicznych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Meetings Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 1132809733

Kod pocztowy: 04-128

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/16/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/26/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/5/2011


POIG.06.01.00-12-295/11-01 Plan Rozwoju Eksportu narzędziem ekspansji na rynki zagraniczne firmy VERTIS MICHAŁ SAROTA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-295/11-01

Tytuł projektu: Plan Rozwoju Eksportu narzędziem ekspansji na rynki zagraniczne firmy VERTIS MICHAŁ SAROTA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12000

Wydatki kwalifikowalne: 12000

Dofinansowanie: 9600

Dofinansowanie UE: 8160

Nazwa beneficjenta: VERTIS MICHAŁ SAROTA

NIP beneficjenta: 7341828761

Kod pocztowy: 33-395

Miejscowość: Chełmiec

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowosądecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/9/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012


POIG.06.01.00-14-016/09-02 Plan rozwoju eksportu dla firmy CTL- Centrum Techniki Laserowej – LASERINSTRUMENTS Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-016/09-02

Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu dla firmy CTL- Centrum Techniki Laserowej – LASERINSTRUMENTS Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 8540

Wydatki kwalifikowalne: 7000

Dofinansowanie: 5600

Dofinansowanie UE: 4760

Nazwa beneficjenta: CTL- Centrum Techniki Laserowej – LASERINSTRUMENTS Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5270104344

Kod pocztowy: 02-495

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/5/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/21/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/11/2009podsumowanie biznesplanu, oligofrenopedagogika lublin, harmonogram umcs, pikul, od genu do cechy sprawdzian, business lease gratka, weź, reformy perykles, wiślica, twórczość dzieci, dz. u. z 2015 r. poz. 1431, sądy administracyjne, brand definicja, egzamin certyfikacyjny b2 angielski, hydroksyapatyty, legitymizacja władzy…