Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-041/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla DCC Labs sp. z o.o.

POIG.06.01.00-14-041/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla DCC Labs sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-041/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla DCC Labs sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: DCC Labs sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7010217207

Kod pocztowy: 00-582

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/19/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/8/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010


POIG.06.01.00-12-158/11-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Graner-Ice Michał Kołodyński.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-158/11-00

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Graner-Ice Michał Kołodyński.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Michał Kołodyński Graner-Ice

NIP beneficjenta: 6772105877

Kod pocztowy: 30-227

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/19/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/24/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


POIG.06.01.00-14-028/12-02 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Amberroad Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-028/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Amberroad Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 231230

Wydatki kwalifikowalne: 231230

Dofinansowanie: 115615

Dofinansowanie UE: 98272.75

Nazwa beneficjenta: Amberroad Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5222953482

Kod pocztowy: 01-485

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/6/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/25/2013

Data zakończenia realizacji: 2/25/2015elbar kalisz, ambasada polski w pakistanie, biografia maria skłodowska curie, debon krzemieniewo, barok renesans, powstanie spartakusa, długa mowa w podniosłym stylu, pub szafa, krzysztof dudek nck, fico osteopatia, jak zalozyc dzialalnosc, grupowanie obrazów word, tworzenie rzeczowników od czasowników angielski, portret, europa 2, w gorącym cieniu, controlling logistyczny…