Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-040/12-05 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy ExpressMap Polska Sp. z o.o.

POIG.06.01.00-14-040/12-05 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy ExpressMap Polska Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-040/12-05

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy ExpressMap Polska Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 356262

Wydatki kwalifikowalne: 356262

Dofinansowanie: 178131

Dofinansowanie UE: 151411.35

Nazwa beneficjenta: ExpressMap Polska Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5222408968

Kod pocztowy: 01-461

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/16/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/20/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


POIG.06.01.00-12-075/11-00 Rozwój sprzedaży Majus Projekt eksportowej poprzez przygotowanie Planu rozwoju eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-075/11-00

Tytuł projektu: Rozwój sprzedaży Majus Projekt eksportowej poprzez przygotowanie Planu rozwoju eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: MARIA WYCZESANA MAJUS PROJEKT

NIP beneficjenta: 6772147870

Kod pocztowy: 31-354

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/10/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/14/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.06.01.00-12-042/09-01 Rozwój firmy WSK Kraków sp. z o.o. poprzez przygotowanie planu rozwoju eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-042/09-01

Tytuł projektu: Rozwój firmy WSK Kraków sp. z o.o. poprzez przygotowanie planu rozwoju eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: WSK KRAKÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6772241563

Kod pocztowy: 30-011

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/14/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 4/6/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009maria michalik, www pup lodz, stypendia daad, dziub, sprzedaż za granicę a vat, umowa kupna sprzedaży samochodu bez rękojmi pdf, kwarantanna po powrocie z turcji, produktywność ekosystemu, droga do zniewolenia pdf, wirtulnapolska, prawnik ma mandatariuszy, jak zatrudnić pracownika, litografii, 36 po niemiecku, it’s about time konstrukcja, badania przyrodnicze sprawdzian, wiatr warszawa, technopolie w europie, niepodległość polska, silna matematyka, wsb edu, jak zdobyć grupę inwalidzką, cyryl, tradycyjne golenie, iso 7010 pdf…