Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-038/09-00 Rozwój działalności eksportowej BIOCORP Polska sp. z o.o. poprzez wykorzystanie branżowych kanałów dystrybucyjnych w krajach Nowej Unii i Partnerstwa Wschodniego oraz Rosji.

POIG.06.01.00-14-038/09-00 Rozwój działalności eksportowej BIOCORP Polska sp. z o.o. poprzez wykorzystanie branżowych kanałów dystrybucyjnych w krajach Nowej Unii i Partnerstwa Wschodniego oraz Rosji.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-038/09-00

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej BIOCORP Polska sp. z o.o. poprzez wykorzystanie branżowych kanałów dystrybucyjnych w krajach Nowej Unii i Partnerstwa Wschodniego oraz Rosji.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 13000

Wydatki kwalifikowalne: 13000

Dofinansowanie: 9999.6

Dofinansowanie UE: 8499.66

Nazwa beneficjenta: BIOCORP Polska sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5262008637

Kod pocztowy: 02-641

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/14/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 5/2/2009

Data zakończenia realizacji: 10/30/2009


POIG.06.01.00-12-117/13-01 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy Huzar Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-117/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy Huzar Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Nowy Sącz

Gmina: M. Nowy Sącz

Wartość ogółem: 250433.51

Wydatki kwalifikowalne: 250433.51

Dofinansowanie: 188426.33

Dofinansowanie UE: 160162.38

Nazwa beneficjenta: „HUZAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7341975901

Kod pocztowy: 33-300

Miejscowość: Nowy Sącz

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Nowy Sącz / Powiat nowosądecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/5/2013

Data zakończenia realizacji: 11/4/2015


POIG.06.01.00-12-053/11-00 Rozwój sprzedaży eksportowej poprzez przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-053/11-00

Tytuł projektu: Rozwój sprzedaży eksportowej poprzez przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Nowy Sącz

Gmina: M. Nowy Sącz

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: PROJEKTOWANIE – NADZÓR inż. Mirosław Olszowski

NIP beneficjenta: 7341076516

Kod pocztowy: 33-300

Miejscowość: NOWY SĄCZ

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Nowy Sącz / Powiat nowosądecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/27/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/3/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011krosno wydarzenia, wielkopolska giełda rolno ogrodnicza, umcs lublin logowanie, rewizjonizm, pwsz.legnica, typy muzyki, mikroekonomia klimczak, youtube założenie, coronavirus pl, microsoft teams jak działa, have odmiana, precedencja w polsce, dofinansowania unijne lublin…