Mazowieckie,  Powiat m. Radom,  Radom

POIG.06.01.00-14-037/12-06 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez Przedsiębiorstwo BOCA Adamczyk Zbigniew

POIG.06.01.00-14-037/12-06 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez Przedsiębiorstwo BOCA Adamczyk Zbigniew

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-037/12-06

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez Przedsiębiorstwo BOCA Adamczyk Zbigniew

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Gmina: M. Radom

Wartość ogółem: 138100

Wydatki kwalifikowalne: 136845.85

Dofinansowanie: 68422.92

Dofinansowanie UE: 58159.48

Nazwa beneficjenta: Zbigniew Adamczyk BOCA

NIP beneficjenta: 9481360431

Kod pocztowy: 26-600

Miejscowość: Radom

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/8/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014


POIG.06.01.00-14-001/09-02 Opracowanie strategii rozwoju eksportu firmy InteliWISE S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-001/09-02

Tytuł projektu: Opracowanie strategii rozwoju eksportu firmy InteliWISE S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: InteliWISE S.A.

NIP beneficjenta: 5252323343

Kod pocztowy: 02-605

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/29/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/27/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009warto wiedzieć, rozumowanie pozornie prawdziwe, wskaż trzy cechy które powinien mieć przywódca grupy uzasadnij swoją odpowiedź, układ limfatyczny budowa, bajki rodzinka od środka, arbitraż definicja, agnieszka drewniak, bitwa lipsk, quickly stopniowanie, mikrograwitacja, kod tarnobrzeg, energetyczne centrum logowanie, europejczycy.info, statystyka opisowa, johna zery, akacja w polsce, do kiedy zasiłek opiekuńczy koronawirus, osobne konto na vat, komunikacja w zespole, oftalmoskop pośredni, tomasz wojnarowski, usos wroc, centrum pozytywnej edukacji, proprogressio, logo rzeczpospolita polska…