Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-021/09-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu

POIG.06.01.00-14-021/09-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-021/09-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: HOLIDAY TRAVEL Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5260002205

Kod pocztowy: 00-653

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/19/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/29/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 4/2/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009


POIG.06.01.00-04-053/12-02 Wzrost konkurencyjności firmy MTL Spółka Jawna poprzez rozwój eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-053/12-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy MTL Spółka Jawna poprzez rozwój eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 415939

Wydatki kwalifikowalne: 400000

Dofinansowanie: 199997

Dofinansowanie UE: 169997.45

Nazwa beneficjenta: MTL Lewandowski Dariusz Kamiński Robert Pitulski Piotr Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 8791030934

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/23/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/18/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014



krew z krwi muzyka, katarzyna mazur facebook, geoinformacja, zasiłek koronawirus, drugi etap odmrazania gospodarki, akademia humanistyczna, certyfikat prince2 cena, rozporządzenie bruksela i bis, która z wymienionych okoliczności może świadczyć o złym stanie technicznym samochodu osobowego?, 1,1, umcs praca, średnie miasta gov, innowacyjne centrum rozwoju, procedury, funkcje, wyzwalacze – programowanie w języku t-sql, vico lublin, wykorzystując znaczenie współczynników we wzorze funkcji liniowej naszkicuj wykres funkcji, agenci tarczy wikipedia, mapa split…