Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.06.01.00-14-004/12-03 E-Rehabilitacja prawdziwą promocją Polski na rynku międzynarodowym

POIG.06.01.00-14-004/12-03 E-Rehabilitacja prawdziwą promocją Polski na rynku międzynarodowym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-004/12-03

Tytuł projektu: E-Rehabilitacja prawdziwą promocją Polski na rynku międzynarodowym

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 385445.42

Wydatki kwalifikowalne: 382677.34

Dofinansowanie: 191338.67

Dofinansowanie UE: 162637.86

Nazwa beneficjenta: Altix Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5260309079

Kod pocztowy: 03-152

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/17/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/10/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


POIG.06.01.00-10-003/10-00 Plan rozwoju eksportu dla LSI Software SA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-003/10-00

Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu dla LSI Software SA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 12400

Wydatki kwalifikowalne: 12400

Dofinansowanie: 9920

Dofinansowanie UE: 8432

Nazwa beneficjenta: LSI Software S.A.

NIP beneficjenta: 7251697775

Kod pocztowy: 93-120

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/21/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/14/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


POIG.06.01.00-12-241/10-03 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w firmie Euro-Trade

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-241/10-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w firmie Euro-Trade

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 396963.58

Wydatki kwalifikowalne: 396963.58

Dofinansowanie: 198481.79

Dofinansowanie UE: 168709.52

Nazwa beneficjenta: Euro-Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

NIP beneficjenta: 6760053005

Kod pocztowy: 31-263

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka komandytowa – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/12/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/11/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.06.01.00-12-134/13-01 Supremum SEO wkracza na rynki zagraniczne!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-134/13-01

Tytuł projektu: Supremum SEO wkracza na rynki zagraniczne!

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 492335

Wydatki kwalifikowalne: 492335

Dofinansowanie: 369751.25

Dofinansowanie UE: 314288.56

Nazwa beneficjenta: SUPREMUM SEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6762412394

Kod pocztowy: 31-157

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/27/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015kant oświecenie, odpowiedzialność sprzedawcy za sprzedany towar, walc angielski a wiedeński, nie krzycz, oi ufg, kurs księgowości gdynia, zapisz które ryby z punktu a żyją, wojtek sokół, ogół naród krzyżówka, agencja rozwoju przedsiębiorczości, img html, uzasadnienie wniosku o zapomogę z powodu choroby przykład, ryby w lutym, strategia bezpieczeństwa narodowego, budowa twarzoczaszki, strona tytułowa pracy magisterskiej kul, filologia portugalska uj, podzielnica uniwersalna obliczanie…