Małopolskie,  Powiat olkuski,  Wolbrom

POIG.06.01.00-12-455/11-02 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w firmie Fagumit Sp. z o.o.

POIG.06.01.00-12-455/11-02 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w firmie Fagumit Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-455/11-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w firmie Fagumit Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat olkuski

Gmina: Wolbrom

Wartość ogółem: 385214

Wydatki kwalifikowalne: 385214

Dofinansowanie: 192607

Dofinansowanie UE: 163715.95

Nazwa beneficjenta: FABRYKA WĘŻY GUMOWYCH I TWORZYW SZTUCZNYCH „FAGUMIT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6370122336

Kod pocztowy: 32-340

Miejscowość: Wolbrom

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat olkuski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/7/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.06.01.00-12-262/10-00 Plan rozwoju eksportu firmy Eturia Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-262/10-00

Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu firmy Eturia Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: „ETURIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6793025072

Kod pocztowy: 30-419

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/26/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/1/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011


POIG.06.01.00-12-366/11-00 Rozwój działalności eksportowej Miraculum SA – opracowanie Planu Rozwoju Eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-366/11-00

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej Miraculum SA – opracowanie Planu Rozwoju Eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 7262392016

Kod pocztowy: 30-348

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/11/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012grudzień, milczące dziecko chomikuj, magdalena wiśniewska, co to jest ekologia definicja dla dzieci, skwp toruń, proces pielęgnowania pacjenta z zaburzeniami psychicznymi, akt notarialny o poddaniu się egzekucji cena, kruszewska, biologia komórki uj, loco trans sped, definicja komiksu, zmiany w rodo 2019, wojna w jugosławii, działaniu, przewodnik wietnam, pogodynka olecko…