Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.06.01.00-12-445/11-06 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE

POIG.06.01.00-12-445/11-06 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-445/11-06

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 221940

Wydatki kwalifikowalne: 221940

Dofinansowanie: 110970

Dofinansowanie UE: 94324.5

Nazwa beneficjenta: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

NIP beneficjenta: 9442043784

Kod pocztowy: 31-553

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka komandytowo-akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.06.01.00-12-176/10-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy Kancelaria Rachunkowa Faber Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-176/10-00

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy Kancelaria Rachunkowa Faber Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Faber Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6761027406

Kod pocztowy: 31-111

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/20/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/1/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011


POIG.06.01.00-12-111/13-01 Rozwój eksportu firmy PW „JPM” s.c. poprzez wdrozenie Planu Rozwoju Eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-111/13-01

Tytuł projektu: Rozwój eksportu firmy PW „JPM” s.c. poprzez wdrozenie Planu Rozwoju Eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Masłów

Wartość ogółem: 237560.1

Wydatki kwalifikowalne: 234260.1

Dofinansowanie: 176295.07

Dofinansowanie UE: 149850.8

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JPM” s.c. Radosław Pierzak. Jolanta Pierzak

NIP beneficjenta: 6571013849

Kod pocztowy: 30-376

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/12/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/29/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/2/2014

Data zakończenia realizacji: 10/30/2015


POIG.06.01.00-12-229/10-00 Rozwój eksportu do krajów Europy Środkowo-wschodniej. Europy Zachodniej oraz USA.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-229/10-00

Tytuł projektu: Rozwój eksportu do krajów Europy Środkowo-wschodniej. Europy Zachodniej oraz USA.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Quantum I- Services Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6793008955

Kod pocztowy: 30-633

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/25/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/1/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011działalność pozarolnicza 2019 warunki, tomasz gładysz, bekarty 2017, syria konflikt, koronawirus pomoc dla przedsiębiorców, bakterie brodawkowe, nieuzasadniona, kommission, art 29 ust 4 podatnik, na razie razem czy osobno, mbank karta prepaid logowanie, maria curie skłodowska online, współuczestnictwo jednolite przykłady, projektanci kariery, piotre, afm, centrum psychoedukacji, agro retrade…