Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.06.01.00-12-378/11-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla SI im. Dembowskiego

POIG.06.01.00-12-378/11-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla SI im. Dembowskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-378/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla SI im. Dembowskiego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 15375

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Spółdzielnia Inwalidów im. E.Dembowskiego

NIP beneficjenta: 6750004985

Kod pocztowy: 31-261

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółdzielnia – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/8/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.06.01.00-12-117/09-01 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu produktów i marki EGOMIX.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-117/09-01

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu produktów i marki EGOMIX.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Nowy Sącz

Gmina: M. Nowy Sącz

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: EGOMIX POLSKA SP.Z O.O.

NIP beneficjenta: 8992615334

Kod pocztowy: 33-300

Miejscowość: Nowy Sącz

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Nowy Sącz / Powiat nowosądecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/21/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2010


POIG.06.01.00-10-066/13-04 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę COMMERCECON.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-066/13-04

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę COMMERCECON.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Gmina: Konstantynów Łódzki

Wartość ogółem: 406850.04

Wydatki kwalifikowalne: 377613

Dofinansowanie: 283834.75

Dofinansowanie UE: 241259.53

Nazwa beneficjenta: COMMERCECON”” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NIP beneficjenta: 7272741139

Kod pocztowy: 90-729

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka komandytowa – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/29/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-12-134/09-02 Rozpoczecie i rozwój eksportu usług ayurwedycznych przez firme Trzy Korony.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-134/09-02

Tytuł projektu: Rozpoczecie i rozwój eksportu usług ayurwedycznych przez firme Trzy Korony.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowotarski

Gmina: Nowy Targ – miasto

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: Trzy Korony A.K.Singh.J.Bednarczyk. B.Słowik S.J

NIP beneficjenta: 7351469387

Kod pocztowy: 34-436

Miejscowość: Czorsztyn

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowotarski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/11/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010masaryk, kalendarz luty 2019, szwedo, tarcza antykryzysowa zus, ocena praktykanta, sip protokół, wydział komunikacji lubartów, uj nip, zwroty grzecznosciowe angielski, wseit poznan, afgańskie ugrupowanie fundamentalistyczne, jak być wyższym, intrastat progi, ig knowhow, prace sezonowe 2018, fundacja skarb mikołów, wiatr warszawa…