Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.06.01.00-12-234/10-02 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Stalbiga

POIG.06.01.00-12-234/10-02 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Stalbiga

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-234/10-02

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Stalbiga

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12000

Wydatki kwalifikowalne: 12000

Dofinansowanie: 9600

Dofinansowanie UE: 8160

Nazwa beneficjenta: Paweł Trynka Stalbiga

NIP beneficjenta: 6782418371

Kod pocztowy: 30-206

Miejscowość: KRAKÓW

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/31/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/30/2011

Data zakończenia realizacji: 1/27/2012


POIG.06.01.00-12-090/10-02 Eksport usług jako czynnik poprawy konkurencyjności firmy Mroczek i Synowie Spółka Jawna.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-090/10-02

Tytuł projektu: Eksport usług jako czynnik poprawy konkurencyjności firmy Mroczek i Synowie Spółka Jawna.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat bocheński

Gmina: Bochnia

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Mroczek i Synowie Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 8681755671

Kod pocztowy: 32-700

Miejscowość: Gorzków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat bocheński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/8/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/26/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011dramat romantyczny słowackiego, usługa transportowa vat, członkowie zarządu, kamil durczok youtube, psychologia wrocław zaoczne, grupy matematyka, halina wojnarska, kąkol, system praktyk umcs, klaudia malinowska, innowacje produktowe, kurs autocad szczecin, ewaluacja innowacji, partie prawicowe, wiedza merytoryczna, sop logistyka, synthos wezwanie, zrównoważony transport – ekologiczne rozwiązania transportowe, gier centrum opinie…