Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.06.01.00-12-208/10-01 Rozwój firmy Adberry przez opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla świadczonych usług.

POIG.06.01.00-12-208/10-01 Rozwój firmy Adberry przez opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla świadczonych usług.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-208/10-01

Tytuł projektu: Rozwój firmy Adberry przez opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla świadczonych usług.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Anna Głowa adberry.pl

NIP beneficjenta: 6851976276

Kod pocztowy: 30-126

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/15/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/3/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIG.06.01.00-12-204/10-00 Innowacyjny produkt z Małopolski podbija świat – plan rozwoju eksportu firmy EURO-CODE.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-204/10-00

Tytuł projektu: Innowacyjny produkt z Małopolski podbija świat – plan rozwoju eksportu firmy EURO-CODE.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Nowy Sącz

Gmina: M. Nowy Sącz

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: EURO-CODE Spółka Jawna K. J. Morzywołek

NIP beneficjenta: 7341005077

Kod pocztowy: 33-300

Miejscowość: Nowy Sącz

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Nowy Sącz / Powiat nowosądecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/3/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/16/2010

Data zakończenia realizacji: 5/16/2011


POIG.06.01.00-12-197/10-00 Rozwój firmy Galeco Sp. z o.o. dzięki zdobyciu nowych rynków zbytu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-197/10-00

Tytuł projektu: Rozwój firmy Galeco Sp. z o.o. dzięki zdobyciu nowych rynków zbytu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Gmina: Zabierzów

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Galeco Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6792594371

Kod pocztowy: 32-083

Miejscowość: Balice

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/2/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011ambasada zea w warszawie, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 2019, katalog umcs, ford carrara lublin, 25 po rzymsku, agnieszka mendel, krzysztof pomorski, kadr 2014, bd center rzeszów, analiza, opiekunowie osób starszych, www w polityce, staniczek film, mozdzierz, ciżemka chełmek, enumeratywne, jelito czcze histologia, 354 kc, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych rodo, i co teraz geniuszu, wyjaśnij dlaczego rolnictwo węgier nie jest tak wysoko rozwinięte jak rolnictwo danii, jakie kursy zawodowe warto zrobić, studia żywieniowe…