Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.06.01.00-12-188/10-00 Plan Rozwoju Eksportu e-usługi jako czynnik rozwoju spółki Nikodomus Sp. z o.o.

POIG.06.01.00-12-188/10-00 Plan Rozwoju Eksportu e-usługi jako czynnik rozwoju spółki Nikodomus Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-188/10-00

Tytuł projektu: Plan Rozwoju Eksportu e-usługi jako czynnik rozwoju spółki Nikodomus Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Nikodomus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9452140916

Kod pocztowy: 31-870

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/26/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/1/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011


POIG.06.01.00-12-067/13-04 Realizacja Planu Rozwoju Eksportu przez firme ZETA s.c

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-067/13-04

Tytuł projektu: Realizacja Planu Rozwoju Eksportu przez firme ZETA s.c

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat myślenicki

Gmina: Siepraw

Wartość ogółem: 563673.44

Wydatki kwalifikowalne: 563673.44

Dofinansowanie: 399362.63

Dofinansowanie UE: 339458.23

Nazwa beneficjenta: Baran Andrzej. Baran Grzegorz ZETA s.c.

NIP beneficjenta: 6811642913

Kod pocztowy: 32-400

Miejscowość: Myślenice

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat myślenicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/29/2013

Data zakończenia realizacji: 7/28/2015strzałka png, krs zn druk, krs-zl, baza usług rozwojowych podlaskie, poprawność merytoryczna, dziewczyna z szafy, uwb zarządzanie, wymień rodzaje wojsk i napisz jakie jest przeznaczenie każdego z nich, rodzaje średnich, cieniowanie włosów męskich, zespół pearsona, pkb arabia saudyjska, trojanowska wiek, dojrzały, comber z sarny cena, pest analiza…