Bochnia,  Małopolskie,  Powiat bocheński

POIG.06.01.00-12-185/10-00 Rozwój działalności eksportowej Opera-Tech Rafał Przybyło.

POIG.06.01.00-12-185/10-00 Rozwój działalności eksportowej Opera-Tech Rafał Przybyło.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-185/10-00

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej Opera-Tech Rafał Przybyło.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat bocheński

Gmina: Bochnia – miasto

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Opera-Tech Rafał Przybyło

NIP beneficjenta: 8681712791

Kod pocztowy: 32-700

Miejscowość: Bochnia

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat bocheński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/2/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011


POIG.06.01.00-12-054/09-02 Eksport szansą na rozwój firmy DOMIDOR na rynkach Europy Zachodniej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-054/09-02

Tytuł projektu: Eksport szansą na rozwój firmy DOMIDOR na rynkach Europy Zachodniej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Domidor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9452076153

Kod pocztowy: 31-231

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/21/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010


POIG.06.01.00-12-109/11-00 Przygotowanie planu rozwoju eksportu firmy Fagumit Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-109/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie planu rozwoju eksportu firmy Fagumit Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat olkuski

Gmina: Wolbrom

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Fabryka węży gumowych i tworzyw sztucznych Fagumit Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 6370122336

Kod pocztowy: 32-340

Miejscowość: Wolbrom

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat olkuski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/26/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/3/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIG.06.01.00-12-145/10-01 Hot Marketing – opracowanie Planu Rozwoju Eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-145/10-01

Tytuł projektu: Hot Marketing – opracowanie Planu Rozwoju Eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat myślenicki

Gmina: Myślenice

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Hot Marketing Łukasz Dragosz

NIP beneficjenta: 6811902461

Kod pocztowy: 32-400

Miejscowość: Myślenice

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat myślenicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/11/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/18/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 2/1/2011wstawianie przypisów word 2016, prawo materialne definicja, mapa europy 2019, kalkulator odl, dotacje na rozwój firmy, najnowsze trendy we fryzjerstwie, wielomiany zadania maturalne poziom rozszerzony, akredytywa przenośna, oszukać umysł, e-commerce w polsce 2017 pdf, mowister planet.pl, konflikt przedni stawu skokowego, zasada najmniejszego działania, darmowe kursy dla studentów, dębica bankier, optymizm…