Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.06.01.00-12-175/10-01 Ekspansja spółki Projekt Karmelicka na rynku międzynarodowym

POIG.06.01.00-12-175/10-01 Ekspansja spółki Projekt Karmelicka na rynku międzynarodowym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-175/10-01

Tytuł projektu: Ekspansja spółki Projekt Karmelicka na rynku międzynarodowym

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Projekt Karmelicka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6762325904

Kod pocztowy: 31-066

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/7/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/10/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/30/2011


POIG.06.01.00-02-068/10-00 Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla firmy JDI Consulting Sp. z o. o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-068/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla firmy JDI Consulting Sp. z o. o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: JDI Consulting Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 8942998103

Kod pocztowy: 53-609

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011


POIG.06.01.00-12-149/12-01 Rozwój działalnosci eksportowej firmy GENA poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-149/12-01

Tytuł projektu: Rozwój działalnosci eksportowej firmy GENA poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowotarski

Gmina: Nowy Targ – miasto

Wartość ogółem: 381473.3

Wydatki kwalifikowalne: 381473.3

Dofinansowanie: 190736.65

Dofinansowanie UE: 162126.15

Nazwa beneficjenta: KATARZYNA ZARĘBA „GENA”

NIP beneficjenta: 7352245520

Kod pocztowy: 34-400

Miejscowość: Nowy Targ

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowotarski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/18/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/15/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014usus umcs, ania tomsia, ustawa o radcach prawnych, urzad miasta gdyni, afryk, deklaracje vat 2020, prawo a inne systemy normatywne, radio lublin, ztm bilety, produkty spalania gazu ziemnego, przedsiębiorczość podręcznik, polska technologia, uslugi, ewidencja urlopów wypoczynkowych, szkolenie ppl h cena, praca w jednostkach organizacyjnych kraków, yotube filmy, elżbieta malinowska…