Małopolskie,  Mogilany,  Powiat krakowski

POIG.06.01.00-12-170/13-02 2SWdrożenie PRE dla firmy PPHU PLASTEX WALDEMAR BANIA

POIG.06.01.00-12-170/13-02 2SWdrożenie PRE dla firmy PPHU PLASTEX WALDEMAR BANIA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-170/13-02

Tytuł projektu: 2SWdrożenie PRE dla firmy PPHU PLASTEX WALDEMAR BANIA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Gmina: Mogilany

Wartość ogółem: 542570

Wydatki kwalifikowalne: 542570

Dofinansowanie: 407552.5

Dofinansowanie UE: 346419.62

Nazwa beneficjenta: PPHU PLASTEX WALDEMAR BANIA

NIP beneficjenta: 6810005274

Kod pocztowy: 32-031

Miejscowość: Mogilany

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/7/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/15/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-12-164/11-02 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy Damech

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-164/11-02

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy Damech

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Gmina: Świątniki Górne

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA „DAMECH” SPÓŁKA JAWNA DANIEL. ANETA. MAREK KURLETO

NIP beneficjenta: 9442052599

Kod pocztowy: 32-040

Miejscowość: OCHOJNO

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/13/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/18/2011

Data zakończenia realizacji: 3/15/2012


POIG.06.01.00-12-020/11-01 Sporządzenie Planu Rozwoju Eksportu dla Bokk-net Polska Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-020/11-01

Tytuł projektu: Sporządzenie Planu Rozwoju Eksportu dla Bokk-net Polska Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat olkuski

Gmina: Bukowno

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Bokk-net Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5210530652

Kod pocztowy: 32-332

Miejscowość: Bukowno

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat olkuski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/29/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 10/31/2012


POIG.06.01.00-12-101/09-01 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu produktów i marki Kaprin.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-101/09-01

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu produktów i marki Kaprin.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Gmina: Krzeszowice

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Kaprin sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6790123650

Kod pocztowy: 32-065

Miejscowość: Krzeszowice

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/15/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2010



biblioteka publiczna w radomiu, wniosek przykład, prawo po angielsku, joanna iracka, praca dyplomowa na temat zespołu aspergera, instrukcja o działalności szkoleniowo metodycznej 2017 pdf, ryzyko organizacyjne, główne regiony turystyczne polski, rumunia turystycznie, zaproponuj kilka zasad które pomogą dobrze korzystać z zasobów internetu, omówić po angielsku, elektroniczna księgarnia, masaż work site, gamma fundusze…