Małopolskie,  Powiat nowotarski,  Tylmanowa

POIG.06.01.00-12-165/11-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Pool Control Systems

POIG.06.01.00-12-165/11-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Pool Control Systems

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-165/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Pool Control Systems

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowotarski

Gmina: Ochotnica Dolna

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: TRYBULEC ŁUKASZ POOL CONTROL SYSTEMS

NIP beneficjenta: 7352508824

Kod pocztowy: 34-451

Miejscowość: Tylmanowa

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowotarski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/21/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


POIG.06.01.00-12-126/09-01 Rozwój działalności eksportowej firmy Gumex poprzez plan rozwoju eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-126/09-01

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej firmy Gumex poprzez plan rozwoju eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat olkuski

Gmina: Wolbrom

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo wielobranżowe GUMEX. Struszewska Agata

NIP beneficjenta: 6371352802

Kod pocztowy: 32-340

Miejscowość: Chrząstowice

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat olkuski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2010


POIG.06.01.00-12-040/13-04 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę Logisys

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-040/13-04

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę Logisys

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 542720

Wydatki kwalifikowalne: 542720

Dofinansowanie: 407665

Dofinansowanie UE: 346515.25

Nazwa beneficjenta: Logisys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6762289261

Kod pocztowy: 31-444

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/14/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-12-073/11-00 Rozwój firmy Royal Property poprzez pozyskanie kontrahentów na rynkach zagranicznych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-073/11-00

Tytuł projektu: Rozwój firmy Royal Property poprzez pozyskanie kontrahentów na rynkach zagranicznych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Royal Property Poland Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6792937836

Kod pocztowy: 31-513

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/25/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


POIG.06.01.00-12-165/11-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Pool Control Systems

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-165/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu Pool Control Systems

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowotarski

Gmina: Ochotnica Dolna

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: TRYBULEC ŁUKASZ POOL CONTROL SYSTEMS

NIP beneficjenta: 7352508824

Kod pocztowy: 34-451

Miejscowość: Tylmanowa

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowotarski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/21/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


POIG.06.01.00-12-046/09-02 Stworzenie Planu rozwoju eksportu. pierwszym krokiem do rozpoczęcia działalności eksportowej przedsiębiorstwa i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-046/09-02

Tytuł projektu: Stworzenie Planu rozwoju eksportu. pierwszym krokiem do rozpoczęcia działalności eksportowej przedsiębiorstwa i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 8196.73

Dofinansowanie: 6557.38

Dofinansowanie UE: 5573.77

Nazwa beneficjenta: Revotec Marcin Staniewski. Tomasz Wojewoda Spółka jawna

NIP beneficjenta: 9452103200

Kod pocztowy: 31-421

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/6/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/13/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009protokół odbioru mieszkania wzór, granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw, znaczenie godizn, rozliczanie kosztów w czasie, strona z wirusami, lipopolisacharyd, ibb, szkoła logistyczna, transza po angielsku, łukasz surma, czym jest biznesplan, new vision białystok, obszerny referat…