Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.06.01.00-12-158/13-06 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Edyta Pawluśkiewicz LARA

POIG.06.01.00-12-158/13-06 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Edyta Pawluśkiewicz LARA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-158/13-06

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Edyta Pawluśkiewicz LARA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 459369.29

Wydatki kwalifikowalne: 455294

Dofinansowanie: 341970.5

Dofinansowanie UE: 290674.92

Nazwa beneficjenta: Edyta Pawluśkiewicz LARA

NIP beneficjenta: 6772076271

Kod pocztowy: 30-218

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/7/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/28/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-12-137/11-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla Mobile Experts Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-137/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla Mobile Experts Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: MOBILE EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6772216045

Kod pocztowy: 31-864

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/3/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


POIG.06.01.00-12-054/12-03 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w Firmie „MAKROTERM” AGATA I KRZYSZTOF WĄCHAŁA SP. J.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-054/12-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w Firmie „MAKROTERM” AGATA I KRZYSZTOF WĄCHAŁA SP. J.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 343200

Wydatki kwalifikowalne: 343200

Dofinansowanie: 171600

Dofinansowanie UE: 145860

Nazwa beneficjenta: „MAKROTERM”. AGATA I KRZYSZTOF WĄCHAŁA – SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 7361009776

Kod pocztowy: 34-500

Miejscowość: Zakopane

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat tatrzański

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/17/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/24/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.06.01.00-12-103/09-02 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu F.U.Kombit.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-103/09-02

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu F.U.Kombit.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Firma Usługowa KomBIT Michał Sieniawski

NIP beneficjenta: 6791602921

Kod pocztowy: 30-694

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


POIG.06.01.00-12-134/13-01 Supremum SEO wkracza na rynki zagraniczne!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-134/13-01

Tytuł projektu: Supremum SEO wkracza na rynki zagraniczne!

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 492335

Wydatki kwalifikowalne: 492335

Dofinansowanie: 369751.25

Dofinansowanie UE: 314288.56

Nazwa beneficjenta: SUPREMUM SEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6762412394

Kod pocztowy: 31-157

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/27/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015oo moto, środowisko geograficzne, luka konstrukcyjna, paternalistyczny model opieki, pdof, jeśli od średniej arytmetycznej wieku asi, daria zawiałow helsinki, kołtun, daszczuk umcs, fundusze europejskie, studium wykonalności przykład, kw odpowiedzialność, biuro rozwoju miasta rzeszowa, ornamenty na paznokciach, magdalena górska…