Małopolskie,  Powiat myślenicki,  Siepraw

POIG.06.01.00-12-153/10-02 Rozwój eksportu firmy ZETA.

POIG.06.01.00-12-153/10-02 Rozwój eksportu firmy ZETA.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-153/10-02

Tytuł projektu: Rozwój eksportu firmy ZETA.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat myślenicki

Gmina: Siepraw

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Baran Andrzej. Baran Grzegorz ZETA s.c.

NIP beneficjenta: 6811642913

Kod pocztowy: 32-447

Miejscowość: Siepraw

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat myślenicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/15/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/21/2010

Data zakończenia realizacji: 4/20/2011


POIG.06.01.00-12-131/09-03 Przygotowanie Planu Eksportu Formatów i Technologii na rynek Europejski.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-131/09-03

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Eksportu Formatów i Technologii na rynek Europejski.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12000

Wydatki kwalifikowalne: 12000

Dofinansowanie: 9000

Dofinansowanie UE: 7650

Nazwa beneficjenta: Mobileformats sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6762367328

Kod pocztowy: 31-153

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/6/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/6/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2010


POIG.06.01.00-12-085/13-02 Rozwój firmy GROW Business Projects poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-085/13-02

Tytuł projektu: Rozwój firmy GROW Business Projects poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Tarnów

Gmina: M. Tarnów

Wartość ogółem: 441575.75

Wydatki kwalifikowalne: 441575.75

Dofinansowanie: 331806.81

Dofinansowanie UE: 282035.78

Nazwa beneficjenta: GROW Business Projects Mirosław Krzyszkowski

NIP beneficjenta: 8731716496

Kod pocztowy: 33-100

Miejscowość: Tarnów

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Tarnów / Powiat tarnowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-12-100/13-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Kominus Polska Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-100/13-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Kominus Polska Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wielicki

Gmina: Kłaj

Wartość ogółem: 476399.9

Wydatki kwalifikowalne: 443448.9

Dofinansowanie: 333211.67

Dofinansowanie UE: 283229.91

Nazwa beneficjenta: KOMINUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6832071083

Kod pocztowy: 32-015

Miejscowość: Łężkowice

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat bocheński / Powiat wielicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/30/2015el-grześ, studia kryminalistyka, wiadomosci rmf24 pl, narzut cenowy, kampus umcs, cywilizacja 4 poradnik, umcs lublin pl, idealizm, no a ten aniołek najładniejszy, plan marketingowy hotelu pdf, wózek akumulatorowy, maksymalny termin płatności faktury 2018, agnieszka słopień, nowe filmy na youtube, oliwii, liczba b jest przybliżeniem liczby a=25/4, wiadomości radia bielsko, implementacja (teoria decyzji), czas wschodni…