Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.06.01.00-12-147/12-04 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie PAPAJASTUDIO

POIG.06.01.00-12-147/12-04 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie PAPAJASTUDIO

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-147/12-04

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie PAPAJASTUDIO

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 353200

Wydatki kwalifikowalne: 345700

Dofinansowanie: 176600

Dofinansowanie UE: 150110

Nazwa beneficjenta: ADAM LIS PAPAJASTUDIO

NIP beneficjenta: 7952215680

Kod pocztowy: 30-126

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/1/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.06.01.00-12-113/13-03 Zwiększenie udziału eksportu w sprzedaży usług Kompleksu Nosalowy Dwór

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-113/13-03

Tytuł projektu: Zwiększenie udziału eksportu w sprzedaży usług Kompleksu Nosalowy Dwór

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat tatrzański

Gmina: Zakopane

Wartość ogółem: 532402

Wydatki kwalifikowalne: 532402

Dofinansowanie: 394727.48

Dofinansowanie UE: 335518.35

Nazwa beneficjenta: NOSALOWY DWÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7361714598

Kod pocztowy: 34-500

Miejscowość: Zakopane

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat tatrzański

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/18/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/24/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015www.pocztapolska, świadczenie urlopowe 2020, pzu placówki, ogame koszty badań, ochrona wód przed zanieczyszczeniami, 38 jaki kraj, fryzjer obostrzenia, rodzaje innowacji, jatomi szczecin harmonogram, wirtualny kampus, dom opieki marion, jak zrobić miotłę z brzozy, sebastian chachołek, wnuczek umcs, 5fantastic wyszukiwarka, dziennik praktyk filologia angielska wypełniony, podział niemiec, zainteresowania psychologia, ładowarka jednonaczyniowa, flaga singapuru, nieuporządkowana mieszanina, optyk ruta września…