Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.06.01.00-12-145/13-02 Wdrożenie planu rozwoju eksportu innowacyjnych produktów firmy WTECH sp. z o.o.

POIG.06.01.00-12-145/13-02 Wdrożenie planu rozwoju eksportu innowacyjnych produktów firmy WTECH sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-145/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie planu rozwoju eksportu innowacyjnych produktów firmy WTECH sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 516800

Wydatki kwalifikowalne: 516800

Dofinansowanie: 387800

Dofinansowanie UE: 329630

Nazwa beneficjenta: WTECH Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6762403917

Kod pocztowy: 30-015

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.06.01.00-12-114/12-07 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w PIRIOS S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-114/12-07

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w PIRIOS S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 218500

Wydatki kwalifikowalne: 218500

Dofinansowanie: 113000

Dofinansowanie UE: 96050

Nazwa beneficjenta: PIRIOS SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 5472099416

Kod pocztowy: 31-357

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/15/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/29/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.06.01.00-12-005/10-01 Rozwój eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-005/10-01

Tytuł projektu: Rozwój eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12450

Wydatki kwalifikowalne: 12450

Dofinansowanie: 9960

Dofinansowanie UE: 8466

Nazwa beneficjenta: Smolicz Hanna Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ..Ilumni”

NIP beneficjenta: 9251940194

Kod pocztowy: 31-209

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/20/2010

Data zakończenia realizacji: 8/19/2010magdalena polak instagram, msz oman, f 16 prędkość maksymalna, umcs praktyki, odstępstwo od normy, budowa ziemi, apd usos umcs, szpital uzdrowiskowy a sanatorium różnice, izralel, baza usług rozwojowych parp, keratolioza dziobata, ksu, you tube magda zuk, ferie 2020/2021, premiery filmowe marzec 2019, finanse samorządowe, profil kompetencyjny przykład, zeus umcs…