Czorsztyn,  Małopolskie,  Powiat nowotarski

POIG.06.01.00-12-134/09-02 Rozpoczecie i rozwój eksportu usług ayurwedycznych przez firme Trzy Korony.

POIG.06.01.00-12-134/09-02 Rozpoczecie i rozwój eksportu usług ayurwedycznych przez firme Trzy Korony.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-134/09-02

Tytuł projektu: Rozpoczecie i rozwój eksportu usług ayurwedycznych przez firme Trzy Korony.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowotarski

Gmina: Nowy Targ – miasto

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: Trzy Korony A.K.Singh.J.Bednarczyk. B.Słowik S.J

NIP beneficjenta: 7351469387

Kod pocztowy: 34-436

Miejscowość: Czorsztyn

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowotarski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/11/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010


POIG.06.01.00-12-021/11-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Comodita

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-021/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Comodita

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wadowicki

Gmina: Wadowice

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Comodita – Tomasz Grodecki

NIP beneficjenta: 5511645829

Kod pocztowy: 34-130

Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wadowicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/25/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/3/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


POIG.06.01.00-12-008/13-05 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w firmie Exprofesso

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-008/13-05

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w firmie Exprofesso

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Gmina: Skawina

Wartość ogółem: 541880

Wydatki kwalifikowalne: 541880

Dofinansowanie: 407035

Dofinansowanie UE: 345979.75

Nazwa beneficjenta: Exprofesso Monika Dymacz-Kaczmarczyk Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 9442198819

Kod pocztowy: 32-050

Miejscowość: Skawina

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/18/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-08-012/09-03 Wdrożenie planu rozwoju eksportu w LUG Light Factory Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-08-012/09-03

Tytuł projektu: Wdrożenie planu rozwoju eksportu w LUG Light Factory Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 329263.26

Wydatki kwalifikowalne: 329263.26

Dofinansowanie: 164631.63

Dofinansowanie UE: 139936.88

Nazwa beneficjenta: LUG LIGHT FACTORY SP. Z O.O.

NIP beneficjenta: 9291785452

Kod pocztowy: 65-127

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/16/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/2/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


POIG.06.01.00-12-078/09-02 Rozwój firmy 9.90 Public Relations poprzez eksport usług doradczych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-078/09-02

Tytuł projektu: Rozwój firmy 9.90 Public Relations poprzez eksport usług doradczych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: 9.90 Public Relations Marcin Helbin

NIP beneficjenta: 6291538864

Kod pocztowy: 30-127

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/13/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/10/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/2/2009

Data zakończenia realizacji: 1/31/2010pracc, integracja unii europejskiej, poczta login, cke krakow, czarna rosa msp, polskie stowarzyszenie syndrom tourette a, auto master warszawa, kwas hialuronowy wzór, oświadczenie morawieckiego, urząd pracy w rzeszowie oferty pracy, reklamacja rękojmia wzór, czynny żal doc, program niwki, mariusz drzewiecki, odpowiedzialność społeczna, przypadki w angielskim, jas o, jaki wpływ na człowieka mogą mieć książki, miękkiego…