Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.06.01.00-12-129/10-01 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Szkoły Tańca AS Agnieszka i Andrzej Gąsiorowscy

POIG.06.01.00-12-129/10-01 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Szkoły Tańca AS Agnieszka i Andrzej Gąsiorowscy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-129/10-01

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Szkoły Tańca AS Agnieszka i Andrzej Gąsiorowscy

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Szkoła Tańca As SC Andrzej Gąsiorowski. Agnieszka Gąsiorowska

NIP beneficjenta: 6792579644

Kod pocztowy: 30-836

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/20/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/16/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/22/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011


POIG.06.01.00-12-079/09-01 Rozpoczęcie eksportu usług przed EURO 2012

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-079/09-01

Tytuł projektu: Rozpoczęcie eksportu usług przed EURO 2012

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat tatrzański

Gmina: Kościelisko

Wartość ogółem: 14640

Wydatki kwalifikowalne: 12000

Dofinansowanie: 9600

Dofinansowanie UE: 8160

Nazwa beneficjenta: Witowskie cieplice – miasteczko wodne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7361640322

Kod pocztowy: 34-512

Miejscowość: Witów

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat tatrzański

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/13/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/4/2010

Data zakończenia realizacji: 4/9/2010


POIG.06.01.00-12-011/10-01 Przygotowanie planu rozwoju eksportu usług B2B Advisio sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-011/10-01

Tytuł projektu: Przygotowanie planu rozwoju eksportu usług B2B Advisio sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Advisio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5262716682

Kod pocztowy: 30-110

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/15/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010


POIG.06.01.00-12-100/11-01 Przygotowanie planu eksportu dla firmy MAKROTERM AGATA I KRZYSZTOF WĄCHAŁA – SPÓŁKA JAWNA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-100/11-01

Tytuł projektu: Przygotowanie planu eksportu dla firmy MAKROTERM AGATA I KRZYSZTOF WĄCHAŁA – SPÓŁKA JAWNA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: „MAKROTERM”. AGATA I KRZYSZTOF WĄCHAŁA – SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 7361009776

Kod pocztowy: 34-500

Miejscowość: Zakopane

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat tatrzański

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/15/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


POIG.06.01.00-12-070/12-04 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w firmie Jerzy Gałczyński F.P.H. New Men ZPChr.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-070/12-04

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w firmie Jerzy Gałczyński F.P.H. New Men ZPChr.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 190108

Wydatki kwalifikowalne: 190108

Dofinansowanie: 95054

Dofinansowanie UE: 80795.9

Nazwa beneficjenta: JERZY GAŁCZYŃSKI FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA „NEW MEN” ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ

NIP beneficjenta: 6790064462

Kod pocztowy: 30-526

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/16/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014


POIG.06.01.00-12-022/11-03 Wdrożenie planu rozwoju eksportu w firmie F.H. POLEX

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-022/11-03

Tytuł projektu: Wdrożenie planu rozwoju eksportu w firmie F.H. POLEX

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 140061.79

Wydatki kwalifikowalne: 140061.79

Dofinansowanie: 70030.89

Dofinansowanie UE: 59526.25

Nazwa beneficjenta: F.H. POLEX Alicja Tutajewska

NIP beneficjenta: 6790002840

Kod pocztowy: 31-961

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/11/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/20/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/4/2011

Data zakończenia realizacji: 2/28/2013monografia pokonferencyjna, umcs organizacja roku 2017/18, niebezpieczeństwo pożaru, książki pdf, współczesne społeczeństwo polskie pdf, plusie, otwarte zasoby, egzamin praktyczny kat d, spójniki dwuczłonowe niemiecki, umcs lublin studia podyplomowe, zwrot wadliwego towaru zakupionego przez internet, świetokrzyskie, wyjaśnij znaczenie elementów plakatu oznaczonych strzałkami, działalność gospodarcza vat, w podanych zdaniach podkreśl te elementy które nie harmonizują, epidemia co to, głos rosji nowe wiadomości, lista informatyka, rodzaje liryki, schemat fast, wyzsza szkola bezpieczenstwa, lakoniczne…