Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.06.01.00-12-126/10-02 Pozyskiwanie klientów na usługi i gotowe produkty multimedialne na rynku międzynarodowym.

POIG.06.01.00-12-126/10-02 Pozyskiwanie klientów na usługi i gotowe produkty multimedialne na rynku międzynarodowym.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-126/10-02

Tytuł projektu: Pozyskiwanie klientów na usługi i gotowe produkty multimedialne na rynku międzynarodowym.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: TATE INTERACTIVE SP. Z O.O.

NIP beneficjenta: 5213232814

Kod pocztowy: 31-109

Miejscowość: KRAKÓW

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/27/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/2/2010

Data zakończenia realizacji: 2/20/2011


POIG.06.01.00-04-007/13-02 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w RADPAK Fabryka Maszyn Pakujących Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-007/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w RADPAK Fabryka Maszyn Pakujących Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Gmina: M. Włocławek

Wartość ogółem: 545380.55

Wydatki kwalifikowalne: 545380.55

Dofinansowanie: 409607.12

Dofinansowanie UE: 348166.05

Nazwa beneficjenta: RADPAK Fabryka Maszyn Pakujących Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8880401289

Kod pocztowy: 87-800

Miejscowość: Włocławek

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/29/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.06.01.00-08-033/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy JUST FUN s.c.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-08-033/10-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy JUST FUN s.c.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Gmina: M. Gorzów Wielkopolski

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: JUST FUN S.C. Paweł Suski. Bartłomiej Bardon

NIP beneficjenta: 5993032662

Kod pocztowy: 66-470

Miejscowość: Kostrzyn nad Odrą

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/15/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2010

Data zakończenia realizacji: 2/28/2011analiza swot szkoly, wyższa szkoła administracji publicznej w ostrołęce, street viu, producent chemii gospodarczej, filolog, dół równoległoboczny, baza topologii, bethoven 2, pol-car.pl, wy’, spojżeć, nbp bip, fgf, look down co to znaczy, lipski, promotion mix elementy, wypełnij diagram i wyjaśnij hasło, języki świata mapa…