Małopolskie,  Powiat limanowski,  Zamieście

POIG.06.01.00-12-109/12-01 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie KARPOL

POIG.06.01.00-12-109/12-01 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie KARPOL

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-109/12-01

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie KARPOL

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat limanowski

Gmina: Tymbark

Wartość ogółem: 384500

Wydatki kwalifikowalne: 384500

Dofinansowanie: 196000

Dofinansowanie UE: 166600

Nazwa beneficjenta: Józef Kurek „KARPOL” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

NIP beneficjenta: 7371023944

Kod pocztowy: 34-650

Miejscowość: Zamieście

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat limanowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/27/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.06.01.00-10-020/09-01 Rozwój eksportu w Przedsiębiorstwie ARCO poprzez opracowanie strategii.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-020/09-01

Tytuł projektu: Rozwój eksportu w Przedsiębiorstwie ARCO poprzez opracowanie strategii.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Gmina: Pabianice – miasto

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Arco Łódzkie Przedsiębiorstwo Handlowe Adam Pietraszek i Roman Pietraszek Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 9471050858

Kod pocztowy: 95-200

Miejscowość: Pabianice

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/4/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 8/3/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


POIG.06.01.00-06-006/09-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu Emergency Medical System Poland Sp z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-06-006/09-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu Emergency Medical System Poland Sp z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Emergency Medical System Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7123096917

Kod pocztowy: 20-554

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/3/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/10/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 6/30/2009

Data zakończenia realizacji: 12/30/2009tymoteusz giza, cele polityki fiskalnej, muuga, powinien był, yt msp, zobaczyłem, jak dlugo nalezy przyjmowac structum, qgis pl, uslugi turystyczne, przesadnie zajmuje się własną osobą, ustrój państwa, kiedy otwierają dyskoteki, identyfikacja co2, informacje o merkurym, chłopcy z ogrodu botanicznego…