Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.06.01.00-12-109/10-03 Pizza Publishing: promocja gier wideo na rynkach miedzynarodowych

POIG.06.01.00-12-109/10-03 Pizza Publishing: promocja gier wideo na rynkach miedzynarodowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-109/10-03

Tytuł projektu: Pizza Publishing: promocja gier wideo na rynkach miedzynarodowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: PIZZA PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6751429942

Kod pocztowy: 31-553

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/12/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/4/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/1/2011


POIG.06.01.00-12-072/10-01 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Oddzwoń.pl poprzez rozwój eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-072/10-01

Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Oddzwoń.pl poprzez rozwój eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Oddzwoń.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9452096902

Kod pocztowy: 31-277

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/11/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/6/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.06.01.00-12-074/10-02 MWBC Paszport do eksportu etap I

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-074/10-02

Tytuł projektu: MWBC Paszport do eksportu etap I

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Gmina: Zielonki

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: MW Business Consulting Marek Wojciechowski

NIP beneficjenta: 7121735307

Kod pocztowy: 32-087

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/11/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/18/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/20/2010

Data zakończenia realizacji: 12/19/2010


POIG.06.01.00-08-015/13-05 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie NORTPOL MARCIN ROGALA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-08-015/13-05

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie NORTPOL MARCIN ROGALA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat międzyrzecki

Gmina: Międzyrzecz

Wartość ogółem: 515800

Wydatki kwalifikowalne: 515800

Dofinansowanie: 387475

Dofinansowanie UE: 329353.75

Nazwa beneficjenta: NORTPOL MARCIN ROGALA

NIP beneficjenta: 5961497091

Kod pocztowy: 66-300

Miejscowość: Bobowicko

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat międzyrzecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/22/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-12-085/11-00 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w HTA Consulting sp. z o.o. sp. k.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-085/11-00

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w HTA Consulting sp. z o.o. sp. k.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 122275

Wydatki kwalifikowalne: 122275

Dofinansowanie: 61137.5

Dofinansowanie UE: 51966.87

Nazwa beneficjenta: HTA Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

NIP beneficjenta: 6751267600

Kod pocztowy: 31-038

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka komandytowa – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/18/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012reguła wklęsło wypukła, sękowski, bartkiewicz, rozprawka problemowa, terapia logopedyczna dziecka z wadą słuchu, barrios, panstwa azjatyckie, decyzje administracyjne rodzaje, rzeszów medycyna progi, rozwój społeczny dziecka definicja, ustawa o ochronie konsumentów, ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kanada język, vda 6.3, w wypowiedzi tadeusza wyodrębnij tezę główny argument i przykłady, algraf wschowa, podstawa prawna proz, dywidenda enea, dziennik.wschodni, rio lublin, oliwia, prawo pracy studia podyplomowe, konstytucja w bibliografii…