Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.06.01.00-12-104/13-03 Rozwój przedsiębiorstwa EXPORT GROUP Sp. z o.o. poprzez eksport

POIG.06.01.00-12-104/13-03 Rozwój przedsiębiorstwa EXPORT GROUP Sp. z o.o. poprzez eksport

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-104/13-03

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa EXPORT GROUP Sp. z o.o. poprzez eksport

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 472006

Wydatki kwalifikowalne: 472006

Dofinansowanie: 354629.5

Dofinansowanie UE: 301435.07

Nazwa beneficjenta: EXPORT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6751488985

Kod pocztowy: 31-586

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/14/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-12-100/09-01 Zakup usług doradczych dla opracowania Planu Rozwoju Eksportu firmy UNIWAG.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-100/09-01

Tytuł projektu: Zakup usług doradczych dla opracowania Planu Rozwoju Eksportu firmy UNIWAG.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12000

Wydatki kwalifikowalne: 12000

Dofinansowanie: 9600

Dofinansowanie UE: 8160

Nazwa beneficjenta: UNIWAG Andrzej Starzyk

NIP beneficjenta: 6810000124

Kod pocztowy: 31-545

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/3/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/30/2010


POIG.06.01.00-12-016/09-03 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa Arvex Grobelny sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-016/09-03

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa Arvex Grobelny sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Arvex Grobelny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6782856154

Kod pocztowy: 30-969

Miejscowość: Kraków

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/27/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 4/30/2010cesarz wilhelm ii hohenzollern, stażystka, usos umcs, wiadomość, obserwując zużycie benzyny w swoim samochodzie pan nowak, wyjaśnij dlaczego w 16 wieku nastąpił intensywny rozwój gdańska, liczby pi, moja dziewczyna wychodzi za mąż 2012, nefretete, ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, studia państwowe warszawa, cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w xxi wieku, finlandia kraj, szanse, azs umcs lublin, usospw, plafon taryfowy, karta przebiegu procesu, pozytywne znaczenie elektryzowania ciał w życiu człowieka, studia adwokackie, podstawy programowania cnc…