Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.06.01.00-12-102/10-04 Plan rozwoju wybranych rynków eksportowych firmy PGST Sp. z o.o. w roku 2011

POIG.06.01.00-12-102/10-04 Plan rozwoju wybranych rynków eksportowych firmy PGST Sp. z o.o. w roku 2011

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-102/10-04

Tytuł projektu: Plan rozwoju wybranych rynków eksportowych firmy PGST Sp. z o.o. w roku 2011

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wielicki

Gmina: Wieliczka

Wartość ogółem: 190092.14

Wydatki kwalifikowalne: 190092.14

Dofinansowanie: 95046.07

Dofinansowanie UE: 80789.16

Nazwa beneficjenta: Polska Grupa Słoń Torbalski Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6792742564

Kod pocztowy: 30-538

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/18/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/1/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.06.01.00-12-054/12-03 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w Firmie „MAKROTERM” AGATA I KRZYSZTOF WĄCHAŁA SP. J.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-054/12-03

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w Firmie „MAKROTERM” AGATA I KRZYSZTOF WĄCHAŁA SP. J.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 343200

Wydatki kwalifikowalne: 343200

Dofinansowanie: 171600

Dofinansowanie UE: 145860

Nazwa beneficjenta: „MAKROTERM”. AGATA I KRZYSZTOF WĄCHAŁA – SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 7361009776

Kod pocztowy: 34-500

Miejscowość: Zakopane

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat tatrzański

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/17/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/24/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.06.01.00-12-017/10-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy CHRIS

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-017/10-00

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy CHRIS

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Krzysztof Sawicki CHRIS

NIP beneficjenta: 6762087675

Kod pocztowy: 30-324

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/27/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/12/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010niemczyk marcin, flipy a podatki, szkoła nr 38 lublin, wiadomości społeczne z polski, kurier ukraina, lu logowanie, wdrażanie, oświadczenie o koncie bankowym, sektor mśp, zeus umcs, uprawnienia e1, ord zu aktywny druk, tłumm, brak jurysdykcji krajowej, centrum oceny ryzyka, trojboj, francja kontury…