Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.06.01.00-12-102/09-02 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla TatryTour.

POIG.06.01.00-12-102/09-02 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla TatryTour.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-102/09-02

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla TatryTour.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: TATRY TOUR Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7352285181

Kod pocztowy: 30-611

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/27/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


POIG.06.01.00-06-019/11-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla M – CONCEPT Marcin Bochen

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-06-019/11-00

Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla M – CONCEPT Marcin Bochen

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Gmina: Chełm

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: M – CONCEPT Marcin Bochen

NIP beneficjenta: 5632063902

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/22/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/15/2011

Data zakończenia realizacji: 3/15/2012moja matka woli młodych mężczyzn obsada, euromajdan, zsz nr 2 w dęblinie, jacek poświata, na podstawie dostępnych źródeł wyjaśnij przyczyny zmian zachodzących w przemyśle, mitologia słowian, zoo gdańsk cennik, druk umowy o dzieło z rachunkiem, wsei lublin dziekanat, kryzys argentyński, studiuje w seminarium, adam zwierz gdy polska da nam rozkaz, język angielski zawodowy w branży ekonomicznej chomikuj, stalkoncept, angielski b2.2, wniosek 500+ profil zaufany, wahadło fizyczne, rewizja sprawozdań finansowych krzywda pdf, lean manufacturing pdf chomikuj, oblicz pole narysowanej figury potrzebne wymiary odczytaj z rysunku, instrumentów, bni bydgoszcz…