Andrychów,  Małopolskie,  Powiat wadowicki

POIG.06.01.00-12-091/10-02 Stworzenie Planu Promocji Eksportu firmy ADAH Ćwiertka spółka jawna

POIG.06.01.00-12-091/10-02 Stworzenie Planu Promocji Eksportu firmy ADAH Ćwiertka spółka jawna

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-091/10-02

Tytuł projektu: Stworzenie Planu Promocji Eksportu firmy ADAH Ćwiertka spółka jawna

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wadowicki

Gmina: Andrychów

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: ADAH Ćwiertka spółka jawna

NIP beneficjenta: 5510008500

Kod pocztowy: 34-120

Miejscowość: Andrychów

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wadowicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 1/15/2011


POIG.06.01.00-12-062/11-00 Rozwój sprzedaży eksportowej S.T.I.K.A poprzez przygotowanie Planu rozwoju eksportu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-062/11-00

Tytuł projektu: Rozwój sprzedaży eksportowej S.T.I.K.A poprzez przygotowanie Planu rozwoju eksportu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowosądecki

Gmina: Krynica-Zdrój

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: STUDIO INDYWIDUALNEJ KREACJI ARCHITEKTURY MALWINA PODRAZA

NIP beneficjenta: 7343065497

Kod pocztowy: 33-380

Miejscowość: Krynica-Zdrój

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowosądecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/27/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/3/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011tłumacz przysięgły lublin angielski, pażdziernika, samokontrola emocjonalna, wpisz do diagramu przyczyny i skutki unii w krewie, naxos music, cechy praw czlowieka, abduction pl, międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, wiek mentalny, cpu benchmark, google jako strona startowa, 9 grudnia, statek enterprise, siedziba premiera uk, doktryny polityczno prawne skrypt, opisz wybraną sytuację z życia swojej rodziny, software definicja, atrybut kowala krzyżówka, bruksela i bis…