Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.06.01.00-12-087/11-00 Plan Rozwoju Eksportu szansą na rozpoczęcie eksportu przez Annbeauty International.

POIG.06.01.00-12-087/11-00 Plan Rozwoju Eksportu szansą na rozpoczęcie eksportu przez Annbeauty International.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-087/11-00

Tytuł projektu: Plan Rozwoju Eksportu szansą na rozpoczęcie eksportu przez Annbeauty International.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: ANNA KASPRZYCKA ANNBEAUTY INT.

NIP beneficjenta: 9451985439

Kod pocztowy: 31-321

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/3/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


POIG.06.01.00-10-061/13-04 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Passage CL

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-061/13-04

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Passage CL

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łódzki wschodni

Gmina: Andrespol

Wartość ogółem: 321900

Wydatki kwalifikowalne: 321900

Dofinansowanie: 242050

Dofinansowanie UE: 205742.5

Nazwa beneficjenta: PASSAGE CL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7282792032

Kod pocztowy: 95-020

Miejscowość: Justynów

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łódzki wschodni

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/27/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/4/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/30/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015wieczora czy wieczoru, z punktu a do 0 wahadło porusza się ruchem, idea expert, pomoc domowa rzeszów, podział składek zus, program do jpg, status.pzu.pl, 1/4 etatu a staż pracy do emerytury 2018, grzebien biodrowy, przewodzi bodźce krzyżówka, bezpłatne kursy kraków, wybory wielka brytania 2019, medicus wyniki, arpack słubice, ideom, zastaw rejestrowy na samochodzie…