Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.06.01.00-12-085/11-00 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w HTA Consulting sp. z o.o. sp. k.

POIG.06.01.00-12-085/11-00 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w HTA Consulting sp. z o.o. sp. k.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-085/11-00

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w HTA Consulting sp. z o.o. sp. k.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 122275

Wydatki kwalifikowalne: 122275

Dofinansowanie: 61137.5

Dofinansowanie UE: 51966.87

Nazwa beneficjenta: HTA Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

NIP beneficjenta: 6751267600

Kod pocztowy: 31-038

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka komandytowa – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/18/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


POIG.06.01.00-04-074/12-00 Wdrożenie planu rozwoju eksportu Firmy ECORECORD Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-074/12-00

Tytuł projektu: Wdrożenie planu rozwoju eksportu Firmy ECORECORD Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat włocławski

Gmina: Brześć Kujawski

Wartość ogółem: 393070.8

Wydatki kwalifikowalne: 393070.8

Dofinansowanie: 200285.4

Dofinansowanie UE: 170242.59

Nazwa beneficjenta: ECORECORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8883104215

Kod pocztowy: 87-880

Miejscowość: BRZEŚĆ KUJAWSKI

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat włocławski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014


POIG.06.01.00-12-060/09-01 Wsparcie przygotowania kompleksowego planu rozwoju eksportu dla EC Electronics

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-060/09-01

Tytuł projektu: Wsparcie przygotowania kompleksowego planu rozwoju eksportu dla EC Electronics

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: EC Electronics Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9452048719

Kod pocztowy: 31-476

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/3/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/13/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010szczecin jakie to województwo, wrocław prawo rekrutacja, umcs wydział humanistyczny, zsppoddebice, definicja przez postulaty, lubelszczyzna.edu.com.pl rejestracja, udostępniam, animacja kultury, polskie filmy darmowe, uniwersytet medyczny w poznaniu, jak wylogować się z twittera, czas pracy wrzesień 2019, wiadomości lubin, instruktor jogi kurs, psp lublin, apd umcs lublin, język malezyjski…