Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.06.01.00-12-081/10-02 Rozwój firmy Olimar Sp. z o.o. poprzez działalność eksportową.

POIG.06.01.00-12-081/10-02 Rozwój firmy Olimar Sp. z o.o. poprzez działalność eksportową.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-081/10-02

Tytuł projektu: Rozwój firmy Olimar Sp. z o.o. poprzez działalność eksportową.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: Olimar Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6762189766

Kod pocztowy: 30-390

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/12/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 2/28/2011


POIG.06.01.00-10-038/09-02 Planowanie rozwoju firmy PROFILEX Sp. J poprzez eksport

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-038/09-02

Tytuł projektu: Planowanie rozwoju firmy PROFILEX Sp. J poprzez eksport

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łaski

Gmina: Łask

Wartość ogółem: 12000

Wydatki kwalifikowalne: 12000

Dofinansowanie: 9600

Dofinansowanie UE: 8160

Nazwa beneficjenta: PROFILEX SPÓŁKA JAWNA J. Bujnowski A. Kaczmarek

NIP beneficjenta: 8291073509

Kod pocztowy: 98-100

Miejscowość: Orchów

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat sieradzki / Powiat łaski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/12/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010


POIG.06.01.00-04-056/11-02 Opracowanie planu rozwoju eksportu dla firmy KAELMO Rafał Moś w celu inicjacji eksportu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-056/11-02

Tytuł projektu: Opracowanie planu rozwoju eksportu dla firmy KAELMO Rafał Moś w celu inicjacji eksportu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: KAELMO Rafał Moś

NIP beneficjenta: 9532114424

Kod pocztowy: 85-825

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/30/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.05.04.01-24-039/13-01 Stolik do zabiegów hemodynamicznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-24-039/13-01

Tytuł projektu: Stolik do zabiegów hemodynamicznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 138700

Wydatki kwalifikowalne: 138700

Dofinansowanie: 97450

Dofinansowanie UE: 82832.5

Nazwa beneficjenta: Innovations for Heart and Vessels Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9542733146

Kod pocztowy: 43-100

Miejscowość: Tychy

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Tychy

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/22/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015ile tygodni ma dziecko, kazimierz autor przechowalni, usg zabrze wawrzynek, powodzenia, psychologia bezpieczeństwa, umcs opłata za dyplom, rzońca, zdrowe jedzenie lublin, kredytowa 3, rolmet krosno, przywodziciel długi, i wish konstrukcja, parp baza usług rozwojowych, pozyskać, skorzystali…