Kraków,  Małopolskie,  Powiat krakowski

POIG.06.01.00-12-074/10-02 MWBC Paszport do eksportu etap I

POIG.06.01.00-12-074/10-02 MWBC Paszport do eksportu etap I

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-074/10-02

Tytuł projektu: MWBC Paszport do eksportu etap I

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Gmina: Zielonki

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: MW Business Consulting Marek Wojciechowski

NIP beneficjenta: 7121735307

Kod pocztowy: 32-087

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/11/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/18/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/20/2010

Data zakończenia realizacji: 12/19/2010


POIG.06.01.00-10-016/13-04 Wdrożenie strategii eksportowej w firmie TARGETEX

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-016/13-04

Tytuł projektu: Wdrożenie strategii eksportowej w firmie TARGETEX

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 531437.4

Wydatki kwalifikowalne: 531437.4

Dofinansowanie: 399203.05

Dofinansowanie UE: 339322.59

Nazwa beneficjenta: „TARGETEX” PUZDER I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 7251985600

Kod pocztowy: 90-527

Miejscowość: ŁÓDŹ

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/18/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-12-063/11-04 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w przedsiębiorstwie PH PODHALE Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-063/11-04

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w przedsiębiorstwie PH PODHALE Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Nowy Sącz

Gmina: M. Nowy Sącz

Wartość ogółem: 382998

Wydatki kwalifikowalne: 382998

Dofinansowanie: 191499

Dofinansowanie UE: 162774.15

Nazwa beneficjenta: PH PODHALE Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7341078018

Kod pocztowy: 33-300

Miejscowość: Nowy Sącz

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Nowy Sącz / Powiat nowosądecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/20/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/24/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2011

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013


POIG.06.01.00-10-031/12-05 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla WZS WIEDENT Sp. J.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-031/12-05

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla WZS WIEDENT Sp. J.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 119000

Wydatki kwalifikowalne: 119000

Dofinansowanie: 59500

Dofinansowanie UE: 50575

Nazwa beneficjenta: Wytwórnia Zębów Sztucznych „WIEDENT” L. Wieteska-Baron. L. Wieteski Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 7271019908

Kod pocztowy: 94-104

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/17/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/10/2012

Data zakończenia realizacji: 12/9/2014


POIG.06.01.00-04-031/12-02 Rozwój działalności eksportowej firmy KRÓLEWSKIE OGRODY Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-031/12-02

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej firmy KRÓLEWSKIE OGRODY Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat włocławski

Gmina: Brześć Kujawski

Wartość ogółem: 303422

Wydatki kwalifikowalne: 303222

Dofinansowanie: 155361

Dofinansowanie UE: 132056.85

Nazwa beneficjenta: KRÓLEWSKIE OGRODY SP. Z O.O.

NIP beneficjenta: 8883116520

Kod pocztowy: 87-880

Miejscowość: Wieniec

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat włocławski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/5/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015


POIG.06.01.00-10-057/13-06 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-10-057/13-06

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieluński

Gmina: Wieluń

Wartość ogółem: 479800

Wydatki kwalifikowalne: 479700

Dofinansowanie: 359775

Dofinansowanie UE: 305808.75

Nazwa beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE JANUSZ CIOSEK WIELKA REKLAMA

NIP beneficjenta: 8320002720

Kod pocztowy: 98-300

Miejscowość: Wieluń

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieluński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/11/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/24/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-12-058/09-02 Stworzenie sieci sprzedaży systemu Delta Controls w Bułgarii i na Węgrzech

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-058/09-02

Tytuł projektu: Stworzenie sieci sprzedaży systemu Delta Controls w Bułgarii i na Węgrzech

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 13000

Wydatki kwalifikowalne: 13000

Dofinansowanie: 9880

Dofinansowanie UE: 8398

Nazwa beneficjenta: DELTA CONTROLS SP. Z O.O.

NIP beneficjenta: 6281995235

Kod pocztowy: 30-218

Miejscowość: KRAKÓW

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/27/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 11/9/2009

Data zakończenia realizacji: 1/31/2010europejskie centrum edukacyjne koszalin, dzień ziemi plakat, zastosowanie laserów w kosmetologii, język malezyjski, konfederacja net, baka, wychowanie definicje, geneologia, mapa hydrogeologiczna polski, podanie o zmianę stanowiska pracy wzór chomikuj, leczenie szumów usznych laserem, repozytorium cyfrowe instytutów naukowych, już ponad, szare to pływacze, sprawdzian pp przedsiębiorstwo, kamera dla dzieci, jaką czcionką pisać prace, e-czasopisma, białoruś ludność, efekt dooplera, druga tarcza antykryzysowa, wielkopolski słownik biograficzny, kolor srebrny cmyk, wspomnienia o zmarłej osobie cytaty, ciecz nienewtonowska opis…