Małopolskie,  Nowy Sącz,  Powiat m. Nowy Sącz / Powiat nowosądecki

POIG.06.01.00-12-064/10-01 Rozwój Firmy „PH PODHALE” Sp. z o.o. poprzez działalność eksportową.

POIG.06.01.00-12-064/10-01 Rozwój Firmy „PH PODHALE” Sp. z o.o. poprzez działalność eksportową.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-064/10-01

Tytuł projektu: Rozwój Firmy „PH PODHALE” Sp. z o.o. poprzez działalność eksportową.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Nowy Sącz

Gmina: M. Nowy Sącz

Wartość ogółem: 10000

Wydatki kwalifikowalne: 10000

Dofinansowanie: 8000

Dofinansowanie UE: 6800

Nazwa beneficjenta: PH PODHALE Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7341078018

Kod pocztowy: 33-300

Miejscowość: Nowy Sącz

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Nowy Sącz / Powiat nowosądecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/19/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2010


POIG.06.01.00-12-063/13-02 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w firmie MGDF Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-063/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w firmie MGDF Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 495448

Wydatki kwalifikowalne: 495448

Dofinansowanie: 372211

Dofinansowanie UE: 316379.35

Nazwa beneficjenta: MGDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6762279280

Kod pocztowy: 30-148

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/26/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/14/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.01.00-12-028/11-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla Metronic

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-028/11-00

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla Metronic

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Jacek Sokołowski Metronic Aparatura Kontrolno – Pomiarowa

NIP beneficjenta: 6771021807

Kod pocztowy: 31-279

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/20/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/24/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


POIG.06.01.00-12-051/12-06 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla spółki DLK.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-051/12-06

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla spółki DLK.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat chrzanowski

Gmina: Trzebinia

Wartość ogółem: 76591.59

Wydatki kwalifikowalne: 76591.59

Dofinansowanie: 41295.79

Dofinansowanie UE: 35101.42

Nazwa beneficjenta: DLK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6282115012

Kod pocztowy: 32-540

Miejscowość: Trzebinia

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat chrzanowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


POIG.06.01.00-12-063/13-02 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w firmie MGDF Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-063/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w firmie MGDF Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 495448

Wydatki kwalifikowalne: 495448

Dofinansowanie: 372211

Dofinansowanie UE: 316379.35

Nazwa beneficjenta: MGDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6762279280

Kod pocztowy: 30-148

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/26/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/14/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015paweł buczyński, html img, aktualności polska, wypowiedzenie umowy zlecenia za porozumieniem stron, darmowe kursy online 2020, rodzaje podmiotów gospodarczych, human partner, angielski zwroty pdf, art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy, zasada skutku bezpośredniego, trzcinopalma inaczej, \msp, rocznik statystyczny rolnictwa 2010, reklamacja usługi wzór, kozłowski piotr, instytut filologii polskiej up, liceum gałczyńskiego w otwocku, konflikt w kongo, mac dostawa, umów…