Małopolskie,  Powiat wielicki,  Śledziejowice

POIG.06.01.00-12-059/09-01 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla Spółki Jawnej PLATA WYTWÓRNIA ZNICZY I ŚWIEC

POIG.06.01.00-12-059/09-01 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla Spółki Jawnej PLATA WYTWÓRNIA ZNICZY I ŚWIEC

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-059/09-01

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla Spółki Jawnej PLATA WYTWÓRNIA ZNICZY I ŚWIEC

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wielicki

Gmina: Wieliczka

Wartość ogółem: 15250

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: PLATA WYTWÓRNIA ZNICZY I ŚWIEC SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 6830002706

Kod pocztowy: 32-020

Miejscowość: Śledziejowice

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wielicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/17/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/13/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/1/2010


POIG.06.01.00-12-033/09-02 Przygotowanie planu eksportu dla Wydawnictwa M sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-033/09-02

Tytuł projektu: Przygotowanie planu eksportu dla Wydawnictwa M sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 13000

Wydatki kwalifikowalne: 13000

Dofinansowanie: 9999.6

Dofinansowanie UE: 8499.66

Nazwa beneficjenta: Wydawnictwo M sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6770050356

Kod pocztowy: 31-002

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/20/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/5/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


POIG.06.01.00-12-022/13-02 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez FARO Sp.J.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-022/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez FARO Sp.J.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 417698.3

Wydatki kwalifikowalne: 406628.3

Dofinansowanie: 304971.22

Dofinansowanie UE: 259225.53

Nazwa beneficjenta: FARO S. Zielinski. K. Putanowicz Spółka jawna

NIP beneficjenta: 6770080854

Kod pocztowy: 30-363

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/6/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/20/2013

Data zakończenia realizacji: 7/19/2015art 53 ustawy o rachunkowości, przeczytaj podane argumenty zastanów się czy są dobrze dobrane, natasza, karta dilo wzór, kalkulator wagi ocen, inkubator przedsiębiorczości poznań, ozimek dr, stojak do dezynfekcji rąk, polecane filmy, konińska izba gospodarcza, konferencja prasowa online, karol ziemski, baz danych, współczynnik kappa, lubelski uniwersytet trzeciego wieku, opole lubelskie mapa, pranie pieniędzy szkolenie, bonu, kalkulator podróży służbowej, od kiedy rodo…