Małopolskie,  Powiat dąbrowski / Powiat tarnowski,  Żabno

POIG.06.01.00-12-048/11-01 Planu rozwoju eksportu dla Firmy Handlowo-Usługowej „MEDYK-POL” S.C. Anna i Grzegorz Brass

POIG.06.01.00-12-048/11-01 Planu rozwoju eksportu dla Firmy Handlowo-Usługowej „MEDYK-POL” S.C. Anna i Grzegorz Brass

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-048/11-01

Tytuł projektu: Planu rozwoju eksportu dla Firmy Handlowo-Usługowej „MEDYK-POL” S.C. Anna i Grzegorz Brass

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat tarnowski

Gmina: Żabno

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Firma Handlowo-Usługowa „MEDYK-POL” S.C. Anna i Grzegorz Brasse

NIP beneficjenta: 8711001305

Kod pocztowy: 33-240

Miejscowość: Żabno

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat dąbrowski / Powiat tarnowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/11/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/8/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


POIG.06.01.00-12-041/12-09 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie ABM S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-041/12-09

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie ABM S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 406801.5

Wydatki kwalifikowalne: 406801.5

Dofinansowanie: 207150.75

Dofinansowanie UE: 176078.13

Nazwa beneficjenta: ABM SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 6792469111

Kod pocztowy: 30-719

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/18/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2013

Data zakończenia realizacji: 1/31/2015


POIG.06.01.00-12-042/11-01 Utworzenie PRE dla Polskich Klubów Sp. o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-042/11-01

Tytuł projektu: Utworzenie PRE dla Polskich Klubów Sp. o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Polskie Kluby Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9452150197

Kod pocztowy: 31-236

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


POIG.06.01.00-12-011/10-01 Przygotowanie planu rozwoju eksportu usług B2B Advisio sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-011/10-01

Tytuł projektu: Przygotowanie planu rozwoju eksportu usług B2B Advisio sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Advisio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5262716682

Kod pocztowy: 30-110

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/15/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010liczby na rysunkach oznaczają długość odcinków wyrażone w metrach oblicz pola narysowanych figur, umowa o świadczenie usług marketingowych, michał ostrowski, szkoła 16 lublin, dr kocot mswia, większa, predyspozycje zawodowe, urząd marszałkowski kielce praca, lista czasopism, rejestracja papierosów, warsztaty, inkubator przedsiębiorczości + wady, czy mężczyzna w rosji może mieć za żonę siostrę swojej żony wdowy?, dla pań, apostille, na której stronie jest opis łucji, 7 euro…